Politiek

PvdA wil onderzoek naar vuurwerk in gemeente Oldambt

Oldambt – De PvdA Oldambt wil graag een onderzoek naar de manieren waarop wij tijdens de volgende jaarwisseling met vuurwerk omgaan. De partij denkt dan aan vuurwerkvrije zones binnen de bebouwde kom of een algeheel vuurwerkverbod. De PvdA gaat hiertoe in de eerstvolgende raadsvergadering op 27 januari aanstaande een motie voor indienen.

- advertentie - 

Met name na de laatste jaarwisseling is de discussie over de verkoop en het gebruik van vuurwerk in alle hevigheid losgebarsten. Uit diverse peilingen van media en een rondgang in de Tweede Kamer blijkt, dat het draagvlak voor vuurwerkverboden fors is toegenomen. Directe aanleidingen zijn de flatbrand in Arnhem (veroorzaakt door vuurwerk) waarbij twee doden te betreuren waren, en de vele incidenten richting hulpverleners, waaronder een vuurwerkbom onder een brandweerwagen in Pekela.

De partij wil breed laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dergelijke incidenten te beperken en te voorkomen. Het instellen van vuurwerkvrije zones binnen de bebouwde kom zou een oplossing kunnen zijn. Deze vuurwerkvrije zones kunnen vrijwillig zijn (zogenoemde groene zones), maar kunnen ook worden afgedwongen, waarna hierop gehandhaafd moet worden. Daarnaast staat de partij ook open voor de discussie over een algeheel vuurwerkverbod. Uit het onderzoek moet naar voren komen, in hoeverre handhaving in deze gevallen haalbaar is.

Ook moet er bekeken worden, of het bij het instellen van vuurwerkvrije zones of een algeheel verbod wenselijk is, een combinatie te maken met het organiseren van een gemeentelijke vuurwerkshow op een centrale plek.

De uitkomsten van dit onderzoek wil de PvdA bespreken met de overige partijen in de Raad zodat er vroegtijdig een besluit kan worden genomen over vuurwerkgebruik bij volgende viering van de jaarwisseling.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button