Politiek

Partij voor het Noorden wil verkoop lachgas nog verder aan banden leggen

Oldambt – Maandag stond de vaststelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020 op de agenda van de raadsvergadering. In de vernieuwde APV wordt nu bijvoorbeeld uitvoering gegeven aan het eerder en breed gesteunde voorstel van de PvhN om het vrij oplaten van (wens)ballonnen tegen te gaan.
Ook is nu het verbod opgenomen om op openbare plaatsen lachgas, vaak via ballonnen, te gebruiken wanneer er overlast voor mens en milieu wordt veroorzaakt.

- advertentie - 

“De overeenkomst van ballonnen is toeval,”, lacht raadslid Mark Kalse van de Partij voor het Noorden fractie ‘maar de schadelijke gevolgen in beiden beslist niet. Het is spijtig dat de recente brand in een Duitse dierentuin die noodzaak tot een dergelijk verbod bevestigde.” De gezondheid van mens en dier en de zorg voor ons milieu heeft de partij hoog in het vaandel staan. De schadelijke effecten hierop door ballonnen zijn breed bekend en erkend. Nieuw is echter de wijze waarop deze nu een nieuwe schadelijke rol gaan spelen; door ze na het gebruik met lachgas argeloos op straat achter gelaten. Al dan niet vergezeld van een hoeveelheid lege, metalen gaspatronen.

Vanaf maandag wordt dus, na aandringen van de PvhN en gesteund door alle andere fracties, het openbaar en hinderlijk gebruik van lachgas aangepakt en is die overlast verboden. Toch gaat dit volgens de PvhN-fractie nog niet ver genoeg; lachgas is een nieuwe partydrug die inmiddels de nodige slachtoffers heeft geëist, ook in onze directe omgeving. De effecten en gevolgen van het drugsgebruik zijn alom bekend.

Daarnaast kan deze nog relatief eenvoudig en vrij verkrijgbare drug makkelijk een aanzet zijn tot meer en zwaardere drugs. Dat moet je als gemeente beslist niet willen en op alle mogelijke manieren zien
te voorkomen. Echter, de nodige aanpassing in landelijke wetgeving voor een daadkrachtige aanpak laat lang op zich wachten. Te lang, volgens Kalse, wiens fractie de ontwikkelingen op de voet volgt.

Kalse: “de Wet milieubeheer biedt ons mogelijkheden om de verkoop van lachgas in de detailhandel aan te pakken. De gemeente Arnhem past deze mogelijkheid inmiddels met succes toe. De verkoper van lachgas is op basis van die Wet namelijk verplicht om (mogelijke) gevaren voor mens of voor het milieu te voorkomen of te beperken.”

Omdat het gebruik wel degelijk gevaren kent, handelt de verkoper dus in strijd met die wet. In een aantal gelegenheden worden cilinders gevuld met lachgas en lachgaspatronen voor verkoop ten behoeve van recreatief gebruik aangeboden. Hierop staat vaak zelfs vermeld dat het gas niet voor inhalatie is bedoeld. Daarnaast ligt er nog steeds de stelling van minister Bruins dat de verkoop van lachgasballonnen vanuit een horecalokaliteit mogelijk valt onder de verboden kleinhandel en handhavers van de gemeente daar op kunnen
handhaven.

Kalse vervolgd: “Linksom of rechtsom, wij willen tot het maximale gaan in de aanpassing, uitbreiding of toepassing van de regelgeving waardoor de verkoop en het gebruik het gebruik van lachgas kan worden ontmoedigd. Het liefst zouden wij een algeheel lokaal verbod willen, maar het is nog de vraag of en
hoe dat juridisch te onderbouwen valt. Daarom hebben wij, samen met het CDA, de CU, GBO en Factor 2020, middels een motie het college verzocht daar uitgebreid onderzoek naar te gaan doen zodat we uiterlijk in maart, nog ruim voor de zomer en dus het terrasjes-seizoen, als gemeenteraad over kunnen
beslissen.”

De motie werd door alle partijen ondersteund met uitzondering van de VCP, die een oplossing vanuit Den Haag wil afwachten, en Oldambt Aktief. De laatste zonder enige motivatie.

- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button