Incidenten

Brandweer: “Geef hulpverleners de ruimte!”

- advertentie -

Groningen – Vroeg of laat krijg je er mee te maken: er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant moet om het voertuig vrij baan te geven. Maar is dat wel de beste oplossing?

- advertentie -

En mag je daarbij de verkeersregels overtreden? En als ze dan ter plaatse zijn hoe zit het met de ruimte in jouw straat, kan een hulpverleningsvoertuig er makkelijk langs? En kunnen ze de eventueel benodigde brandkraan vinden?

Hoeveel ruimte is er nodig?
“Als jij brand hebt wil je toch ook dat we er snel zijn? Maar wat nu als we opgehouden worden door bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde voertuigen?” zegt de brandweer Groningen.

Een blusvoertuig heeft de hieronder aangegeven ruimte echt nodig om snel ter plaatse te kunnen zijn:

– Doorgaande wegen: min. 3,50 meter
– Doodlopende wegen met keer mogelijkheid: min. 4,50 meter
– Doodlopende wegen zonder keer mogelijkheid: min. 5,00 meter
– Doodlopende weg zonder keer mogelijkheid en geen breedte van 5 meter mogelijk: maximale lengte is 40 meter
– Doorrijdhoogte 4,20 meter

Vrijhouden brandkraan
De meest gebruikte blusstof bij brand is water. Daarom hebben alle blusvoertuigen van de brandweer een watertank. Maar bij maximaal pompvermogen is een dergelijke tank binnen een tijdsbestek van enkele minuten helemaal leeg. In de straten en pleinen liggen brandkranen voor de brandweer. Het is van belang dat er direct een verbinding gelegd wordt tussen de brandkraan en de bluswagen.

“U kunt daar bij helpen! U kunt de brandweer goed behulpzaam zijn wanneer u weet waar zich de dichtstbijzijnde brandkraan bij uw woning of bedrijf bevindt. Dat scheelt nakijken, dus tijd! Ook het (sneeuw en begroeiing) vrij houden van brandkranen is belangrijk. Een brandkraan, waarop een auto is geparkeerd, is onbruikbaar!
Zie hier de uitleg over de locatiebordjes en paaltjes.” aldus de brandweer.

Herkennen brandkraan
U kunt de plaats van een brandkraan in uw buurt herkennen aan de brandkraanbordjes. Er zijn rood omrande brandkraanbordjes aangebracht tegen gevels, aanduidingen in rood op betonnen paaltjes of op witte (plastic) paaltjes. Het nummer achter de ‘B’ is het brandkraannummer.

De beide andere getallen geven de afstand in meters aan, waar een brandkraan ten opzichte van het bordje is gelegen (gezien met de rug naar het bordje toe). De brandkraan zelf bezit een vierkant of ovaal deksel voorzien van de tekst ‘Brandkraan’ of ‘Hydrant’. In het buitengebied zijn vaak gele driehoeken op het wegdek aangebracht ter hoogte van een brandkraan/geboorde put.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button