Algemeen

Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

- advertentie -

Groningen – Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd.

- advertentie -

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen. Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben steeds benadrukt dat door iedereen, dus ook groepen boeren, gebruikt kan worden gemaakt van het demonstratierecht zolang dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen: “Het niet verlengen van het verbod is geen vrijbrief voor blokkades met landbouwvoertuigen of ander onveilig gedrag. De bestaande wettelijke regels blijven van kracht. Aan de veiligheid bij demonstraties wordt niet getornd.”

De afgelopen periode leidden demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken in Noord-Nederland tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button