Algemeen

Noord-Nederland zet kansen van suikers om in roadmap voor chemie en landbouw

- advertentie -

Winschoten – Noord-Nederland heeft een sterk ecosysteem dat zich richt op de vergroening van de chemie. Het vormt een belangrijke pijler van de economie. Het ecosysteem Chemport Europe ontwikkelt zich hierin snel met ruim baan voor biomaterialen en -grondstof en hergebruik. Zo zijn suikers prachtige bouwstenen voor de chemische industrie.

- advertentie -

Het zijn veelzijdige moleculen, die zijn in te zetten als biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen om chemicaliën en materialen te maken, zoals bioplastics. Chemport Europe heeft daarom samen met een aantal bedrijven een Suikeragenda samengesteld die het ontwikkelpotentieel van suiker als grondstof in Noord-Nederland in kaart brengt. Deze roadmap is vandaag aangeboden aan gedeputeerden Henk Brink van Provincie Drenthe en IJzebrand Rijzebol van Provincie Groningen.

“Suiker lijkt in Noord-Nederland kansrijk om fossiele grondstoffen te vervangen”, zegt Errit Bekkering van Chemport Europe. “Om dat te bereiken hebben we een roadmap naar 2030 of 2050 samengesteld, in samenwerking met Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie), Nouryon en Avantium. Daarbij is natuurlijk gekeken naar gewassen als de suikerbiet, maïs en aardappelen, maar ook naar industriële suikers zoals een bedrijf als Avantium die maakt uit hout. “We hebben in het Noorden al een uitgebreid ecosysteem en de benodigde infrastructuur om suikers te produceren”, concludeert Bekkering.

“Boeren en bedrijven zijn eraan gewend. Bovendien hebben we een zeehaven die het gemakkelijk maakt om grondstoffen te importeren, wat ook al gebeurt. Ook is er volop expertise op het gebied van technologische ontwikkelingen, zoals fermentatie, waarmee suikers kunnen worden omgezet. Combineer dat met de aanwezigheid van bestaande industrie- en chemieclusters en je ziet dat deze ontwikkeling hier goed tot zijn recht zou komen.”

Bram Fetter van Cosun Beet Company voegt daaraan toe: “Bij Cosun Beet Company staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. Onze ambitie is om vanuit suikerbieten naast voedingsmiddelen steeds meer biobased materialen en groene chemicaliën te produceren. De Suikeragenda sluit daar naadloos op aan. Door intensieve samenwerking met andere koplopers in de Chemportregio kunnen we de stap maken naar een duurzame en groene chemie, die niet meer afhankelijk is van fossiele olie als grondstof.”

Integrale samenwerking
Er is een suikeroverschot sinds het Europese suikerquotum in 2017 is opgeheven en de prijzen op de wereldmarkt zijn gekelderd. Nieuwe waardeketens rondom suiker zijn dan ook zowel voor de chemie als voor de landbouw interessant. In deze Suikeragenda is dan ook te lezen wat we in de toekomst kunnen verwachten aan chemie op basis van suikers, hoeveel hectare suikerhoudende gewassen er in de regio worden geproduceerd, hoeveel fabrieken er nodig zijn voor de verwerking en hoeveel banen dat oplevert. Bedrijven en landbouw werken integraal samen, want de ontwikkeling van het ene bedrijf heeft direct effect op het andere bedrijf.

Noord4BIO
Al enkele jaren geleden werd in het onderzoeksrapport Noord4Bio geconstateerd dat suiker interessante mogelijkheden biedt voor Noord-Nederland. Het advies luidde toen te investeren in enerzijds een ‘fermentatieplant’, waar fermenteerbare suikers kunnen worden omgezet tot verschillende chemische bouwstenen, inclusief de isolatie en opwerking en anderzijds een bioraffinaderij om grondstoffen die lastiger tot fermenteerbare suikers zijn om te zetten (zoals lignocellulose) kunnen worden voorbehandeld en gescheiden. Investeringen in beide fabrieken zijn belangrijk om Noord-Nederland een positie te laten innemen als producent van biobased chemicaliën, constateerden de opstellers van dat rapport. Ook hier wordt in de Suikeragenda naar gekeken.

Foto: Operationeel directeur Bram Fetter van Cosun Beet Company (rechts) overhandigde de Suikeragenda aan gedeputeerden IJzebrand Rijzebol (links) en Henk Brink.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button