Algemeen

Uitbreiding proef met buurtrechter om recht toegankelijker te maken

- advertentie -

Landelijk – De proef met buurtrechters – waar je op een laagdrempelige manier je probleem kunt voorleggen – wordt uitgebreid. Op basis van de experimentenwet die volgend jaar ingaat, geven we mensen die een zaak aanmelden een steuntje in de rug – door de tegenpartij te verplichten mee te werken. Dat is nu nog niet het geval en daar is wel behoefte aan, zo schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer over maatschappelijk effectieve rechtspraak.

- advertentie -

Minister Dekker: “Het mooie aan de buurtrechter is dat je je probleem op een heel eenvoudige manier aan de rechter kunt voorleggen. Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan?”

Laagdrempelig en eenvoudig
Omdat niet alle partijen altijd willen meewerken, hebben buurtrechters in ons land nog maar weinig zaken behandeld. Er is behoefte om te onderzoeken of een dergelijke procedure ook goed werkt als die verplicht is. Daarom start de Rechtspraak op basis van de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging die rond de zomer 2021 in werking treedt, een nieuwe proef waar die verplichting een onderdeel van is.

Leren van het buitenland
Aan het eenvoudiger en sneller oplossen van problemen van mensen kan ook de techniek een bijdrage leveren. Dat kan door digitalisering én door het inrichten van een nieuw soort digitale procedure.

Minister Dekker: “Mensen met een probleem willen niet persé een rechtszaak, maar een oplossing. En dan het liefst een oplossing die eenvoudig, snel en goedkoop is. We willen leren van het buitenland over hoe we dat ook in Nederland voor elkaar kunnen krijgen.”

Zo heeft Canada een verplichte online geschilbeslechting voor civiele zaken. Hierdoor vinden rechtzoekenden makkelijker informatie, worden partijen begeleid bij het bereiken van overeenstemming en krijgen rechtzoekenden als ze dat willen een beslissing van een deskundige. De gedachte achter dit systeem is dat het de toegang tot professionele geschilbeslechting eenvoudiger maakt, en dat geschillen sneller, duurzamer en tegen geringere kosten kunnen worden opgelost. Het WODC gaat onderzoek doen naar hoe het Canadese systeem is opgezet en of een dergelijk systeem voor Nederland mogelijkheden biedt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button