Politiek

Volt: “Investeer meer in de grensregio’s”

Groningen – De grensregio’s kennen al veel economische bedrijvigheid, maar een intensievere samenwerking óver de grens kan het leven in het brede grensgebied flink verbeteren. Juist een Europese partij als Volt, met een sterke aanwezigheid in België, Duitsland en Nederland, kan hierbij een belangrijke grensoverschrijdende rol spelen. Op zondag 7 februari bespreken kandidaten van Volt uit de grensregio’s – van Groningen tot Noord-Brabant – de thema’s die van belang zijn voor dit gebied. Maar de blik is niet alleen gericht op het oosten of het zuiden. Ook wordt er ingegaan op de relatie tussen de Randstad en de regio.

- advertentie - 

Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt: “In de grensgebieden zijn de gemeenschappen vaak nauw verbonden met de andere kant van de grens. Dagelijks trekken er tienduizenden mensen de grens over om op hun werk te komen. Zowel Nederland, België als Duitsland zouden veel meer moeten investeren in deze regio’s. Door wetten en voorzieningen beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het leven in de grensgebieden nog mooier maken.”

Samen met teams in België en het Duitse grensgebied werkt Volt vanuit een Europees perspectief aan de toekomst van de grensregio’s. Een greep uit de plannen die op 7 februari besproken worden:

Werken en reizen
Om de bereikbaarheid te verbeteren moet er meer worden geïnvesteerd in verbindingen met de regio’s en het grensoverschrijdende OV. Ondernemen over de grens wordt toegankelijker door de administratie te versimpelen en nieuwe interregionale fondsen voor innovatie. Ook worden arbeidsmigranten en grenswerkers beter ondersteund.

Onderwijs
Een goede basisschool is vaak een hoeksteen van dorpse gemeenschappen. Daarom is het van groot belang om die te behouden. Daarnaast moeten meer mbo- en hbo-studenten de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun opleiding in het buitenland te volgen, via het Erasmus+ programma.

Criminaliteit
Voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en cyberdreigingen moet Europol meer bevoegdheden krijgen. Zo moet Europol de nationale politiekorpsen beter faciliteren, zodat er nauwer samengewerkt wordt.

Landbouw en natuur
Er moet meer geïnvesteerd worden in de landbouw en in groen onderzoek. De boeren moeten bestaanszekerheid krijgen door high-tech en natuurinclusieve kringlooplandbouw lonend te maken. De natuurgebieden in Europa moeten beter met elkaar verbonden worden, zodat de Europese flora en fauna weer meer leefruimte krijgt.

Op zondag 7 februari vanaf 20:00 uur bespreekt lijsttrekker Laurens Dassen (Noord-Brabant) samen met medekandidaten Fons Janssen (#7, Limburg), Marleen Ramaker (#12, Groningen), Thomas van der Meer (#19, Overijssel), Sacha ten Hove (#20, Drenthe) en Jeroen Koendjbiharie (#23, Gelderland) de plannen van Volt voor de grensregio’s. Tussendoor zal Volter Paula Muehl uit Düsseldorf een voordracht geven over de grensregio, bezien vanaf Duitsland.

Geïnteresseerden kunnen het gesprek volgen via https://voltnederland.org/in-gesprek. Tijdens het evenement worden publieksvragen besproken. Deze kunnen van tevoren worden gesteld via alle social media-kanalen.

Over Volt
Volt is in 2017 opgericht als eerste Europese partij en staat voor een nieuwe politiek, die afrekent met sociale ongelijkheid, klimaatverandering en populisme. Met meer dan 30.000 leden verspreid over heel Europa is een Volt een partij die vanuit de basis (grassroots) beleid ontwikkelt en zoekt naar Europese oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Met een progressief, duurzaam en sociaal programma doet de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Voor het programma en nog veel meer, zie www.ikstemvolt.nl


Nu u hier toch bent... Heeft u de OldambtNu.nl app al gedownload op uw telefoon? Zo niet, lees hier meer en download hem snel!
 
- advertentie - 
- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button