Algemeen

Actiecomité Schier Finnewold: Programma Wonen Oldambt kan beter in de wachtkamer!

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft het Concept Programma Wonen 2021-2026 tot 9 april aanstaande vrijgegeven voor inspraak. De oude woonvisie wordt vernieuwd als gevolg van afspraken gemaakt in het nog niet vastgestelde regionaal prestatiekader 2018-2023.

- advertentie -

Deze woonnota wordt deels gebaseerd op een oud en achterhaald woningmarktonderzoek van 2017 die in 2021 geactualiseerd gaat worden. De voorstellen in deze conceptnota zijn daarom ook behoorlijk warrig te noemen, omdat ze deels uitgaan van bevolkingsgroei en aan de andere kant nog inzetten op bevolkingskrimp.

Voor de betaalbare sociale huur gaan de plannen negatief uitpakken. De gemeente stelt: “Omdat het toevoegen van grote aantallen sociale huurwoningen in onze gemeente niet aan de orde is, vragen we onze woningcorporaties de sociale huurvoorraad te vernieuwen door zo veel mogelijk sloop/nieuwbouw te plegen. Dit heeft wat de gemeente betreft de voorkeur boven het renoveren van verouderde woningen.”

Nieuwbouw is echter voor corporaties veel duurder dan renovatie. De nieuwbouw mag dan energieneutraal zijn, met een laag inkomen krijg je onder de nieuwe huurtoeslag regels zeker betalingsproblemen, omdat de woningen boven de lage en vaak ook de hoge aftoppingsgrens aangeboden gaan worden. Betaalbaar zijn woningen onder de lage aftoppingsgrens van € 633,25. De woningen worden qua woonoppervlakte ook veel kleiner, dan bij de oude voorraad.In Oldambt wonen veel mensen met een lager inkomen, en de belangstelling voor betaalbare sociale huurwoningen neemt alleen maar toe. Tussen de 100 en 200 reacties op de bekende rijtjeswoningen uit de vijftiger en zestiger jaren is heel normaal, en juist dit type gezinswoning wordt nu door de gemeente als incourant. aangemerkt.

Verder wil de gemeente Oldambt in de komende 10 jaar ook nog 200 rijwoningen van particulieren opkopen om die te slopen. Ook al moet de gemeente hier zelf nog wel 2,5 miljoen euro voor bij elkaar lobbyen. De overige 7,5 miljoen komt uit een regiofonds. Deze gelden kunnen beter ingezet worden voor het aanjagen van de verduurzamingsopgave.

Het Programma Wonen Oldambt 2021-2026 zal in mei 2021 door de raad worden vastgesteld, maar is niet tot stand gekomen in goede samenspraak met bewoners, huurders, wijk- en dorpsorganisaties. De korte mogelijkheid om zienswijzereacties te geven zal niet leiden tot voldoende draagvlak voor dit programma wonen. Eerder zagen we dit ook al bij het Concept Programma inpassing zonneparken en kleine windmolens. Daarom is het beter eerst de resultaten van het woningmarktonderzoek 2021 af te wachten en daarna een nieuwe nota opstellen, met raadpleging van alle betrokkenen, die voldoet aan de sociaal-maatschappelijke behoeften in Oldambt.

Lees ook: Concept Programma Wonen Oldambt ter inzage tot 9 april

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button