Algemeen

Bewonersorganisatie Oldambt: “Zet concept Programma Wonen in wachtkamer”

- advertentie -

Oldambt – De gemeente Oldambt heeft het concept Programma Wonen 2021-2026 vrijgegeven voor inspraak. “In dit programma staan voorstellen die grote gevolgen hebben voor de samenstelling van de sociale woningvoorraad in Oldambt.” zo zegt Bewonersorganisatie Oldambt, die met het onderstaande bericht kwam.

- advertentie -

Zo staat er letterlijk: “Omdat het toevoegen van grote aantallen sociale huurwoningen in onze gemeente niet aan de orde is, vragen we onze woningcorporaties de sociale huurvoorraad te vernieuwen door zo veel mogelijk sloop/nieuwbouw te plegen. Dit heeft wat de gemeente betreft de voorkeur boven het renoveren van verouderde woningen.”Als argument wordt aangevoerd dat deze woningen incourant zijn Dit is vastgesteld in gesprekken met diverse stakeholders (woningcorporaties, makelaars en ontwikkelaars).

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het gemeentebestuur enkel de oren laat hangen naar de wensen van corporaties en makelaars en dat buiten bewoners en buurten dorpsorganisaties om, al afspraken zijn gemaakt voor inzetten op vernieuwing van een groot deel van de woningvoorraad. Verder wil de gemeente Oldambt in de komende 10 jaar ook nog 200 woningen van particulieren opkopen om die te slopen. Ook al moet de gemeente hier zelf nog 2,5 miljoen euro voor bij elkaar lobbyen. De overige 7,5 miljoen komt uit een regiofonds.

De gevolgen zullen dramatisch zijn. Nu al is gebleken dat nieuwbouw veel duurder is dan renovatie. De nieuwe te bouwen woningen van Acantus in de Zeeheldenbuurt te Winschoten worden onbereikbaar voor lage inkomens, omdat de huren boven de eerste (€633,25) maar zelfs ook de tweede aftoppingsgrens (€678,66) zijn gezet. De nieuwbouw mag dan energieneutraal zijn, met een laag inkomen krijg je onder de nieuwe huurtoeslagregels zeker betalingsproblemen.

In Oldambt wonen veel mensen met een laag inkomen, en de belangstelling voor sociale huurwoningen neemt alleen maar toe. Tussen de 100 en 200 reacties op de bekende rijtjeswoningen uit de vijftiger en zestiger jaren is heel normaal, en juist dit type woning wordt als incourant aangemerkt. Als de sloopplannen doorgaan zal het tekort aan sociale huurwoningen in Oldambt alleen maar verder toenemen. Ook voor jongeren van 18-23. jaar die maar huurtoeslag tot een huur van 442,46 euro per maand kunnen krijgen zal het woningtekort toenemen.Aangezien de woningmarkt in de stad Groningen volledig op slot zit zal er in kernen als Winschoten, Scheemda en Bad Nieuweschans juist behoefte zijn aan jongerenhuisvesting voor werkende en studerende jongeren.

Bewonersorganisatie Oldambt is van mening dat er ingezet moet worden op renovatie/verduurzaming van de huidige woningvoorraad, dat kan goedkoper dan sloop/nieuwbouw en dan blijven de woningen ook betaalbaar. Aangezien de bevolkingskrimp is omgezet in een bevolkingstoename zal de woningvoorraad ook in de sociale sector moeten toenemen. Daarbij kan ook gedacht worden aan betaalbare appartementen en tiny housing.

Het Programma Wonen Oldambt 2021-2026 heeft dan ook meer weg van een sloopnota! Bewonersorganisatie Oldambt is van mening dat dit concept programma wonen voorlopig beter in de wachtkamer gezet kan worden, omdat er ook een nieuw woningmarktonderzoek komt dit jaar. Daarna kan de gemeente in samenspraak met bewoners, wijk en dorpsorganisaties een nieuwe nota opstellen, die voldoet aan de sociaal-maatschappelijke behoeften in Oldambt.

Lees ook: Concept Programma Wonen Oldambt ter inzage tot 9 april

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button