Algemeen

Ommelander Ziekenhuis doet onderzoek naar patiënten die niet verschijnen op afspraak

- advertentie -

Scheemda – Het Ommelander Ziekenhuis gaat de komende maanden onderzoek doen naar patiënten die zonder afmelding niet verschijnen op een (poli) afspraak. Deze zogenoemde noshows hebben gevolgen voor zowel het ziekenhuis als de patiënt.

- advertentie -

Bij ziekenhuizen gaat het om niet gebruikte capaciteit van personeel, onderzoeksruimtes en apparatuur en brengt het extra administratieve handelingen met zich mee (verzetten van afspraken). Bij patiënten gaat het om mogelijke zorgschade als gevolg van het uitstellen of afzeggen
van een consult en om oplopende wachttijden.

Voordeel patiënten
Het Ommelander Ziekenhuis werkt op dit moment al aan innovaties die kunnen helpen om het aantal no-shows te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het sturen van een afspraakherinnering. De tijd tussen de brief en de afspraak is soms lang en dan kan het waardevol zijn om vlak voor de afspraak een herinnering te ontvangen. Een ander voorbeeld is het vereenvoudigen van het verzetten of afzeggen van afspraken.

Hoofd Poliklinieken Michelle de Haan – Meulman: “Uiteindelijk is het ons doel om patiënten zelf 24 uur per dag de mogelijkheid te geven om afspraken te plannen, te wijzigen dan wel af te zeggen vanaf het moment dat ze worden doorverwezen vanaf de huisarts. Dit draagt bij aan meer gemak voor de patiënt, waardoor deze meer regie over eigen gezondheid krijgt. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ruimte bieden aan patiënten die zorg nodig hebben”.

Onderzoek
Om beter inzicht te krijgen in de redenen en motieven van patiënten om niet te verschijnen op hun afspraak, doet het ziekenhuis een onderzoek in samenwerking met een afstudeerstudent van de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het ziekenhuis wil graag van patiënten zelf horen waarom zij niet zijn verschenen, zonder hier een waardeoordeel aan te. hangen. De komende periode worden patiënten benaderd om vrijblijvend mee te werken aan het. onderzoek. Met de uitkomsten kan de dienstverlening worden verbeterd.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button