Politiek

Albert Kuiper nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Albert Kuiper is de nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt. De fractie koos hem als opvolger van Ger Klein die onlangs is beëdigd als wethouder. Kuiper is in het dagelijks leven beleidsadviseur in de gemeente Westerwolde.

- advertentie -

Andere manier van samenwerken
Eén van de thema’s waarop de 52-jarige jurist zich wil richten is een andere manier van samenwerken in de raad. “Het coalitieakkoord biedt daarvoor volop de ruimte”, aldus de nieuwe fractievoorzitter.

“Er zijn bijvoorbeeld veel kwesties waarover geen bindende coalitieafspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat het college met alle raadsfracties de dialoog moet aangaan en tot wisselende meerderheden moet zien te komen. Ik verwacht dat daardoor de traditionele tegenstelling coalitie-oppositie grotendeels verdwijnt. En omdat het coalitieakkoord op legio onderwerpen nog nader moet worden uitgewerkt, biedt dit een mooie kans om niet alleen raadsfracties maar vooral ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen bij die uitwerking te betrekken.” zegt Kuiper.

Sterkere rol gemeenteraad
Verder zal Kuiper erop toezien dat de gemeenteraad meer aan de voorkant van het beleidsproces wordt betrokken.

Kuiper: “Het college gaat met zogenoemde startnotities werken als er beleid moet worden ontwikkeld. Wat mij betreft worden in dergelijke notities – op hoofdlijnen – alternatieve beleidsmogelijkheden gepresenteerd waaruit de raad vervolgens een keuze maakt. Dit heeft als voordeel dat de raad vooraf een duidelijke opdracht aan het college kan meegeven en politiek gedoe tijdens het proces zoveel mogelijk wordt voorkomen.”

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button