Gemeente

Aardgasvrije Gemeente Oldambt in 2050

- advertentie -

Oldambt  – De gemeente Oldambt streeft ernaar om in 2050 aardgasvrij te zijn. Om dit te bereiken is de “Transitievisie Warmte: Oldambt verwarmt” door de gemeenteraad vastgesteld.

- advertentie -

Hierin staat hoe samen met inwoners, stap voor stap, een aardgasvrije gemeente kan worden gerealiseerd en hiermee wonen in Oldambt betaalbaarder, comfortabeler en aantrekkelijker gemaakt wordt voor jong en oud. De komende jaren wordt per wijk, dorp of buurt gezocht naar de meest geschikte alternatieven voor aardgas.

Aanleiding Transitievisie Warmte
De aanleiding van de Transitievisie Warmte is het Klimaatakkoord waarin is bepaald onze CO2-uitstoot flink te verminderen. We gaan stoppen met de aardgaswinning in Groningen en zo worden we steeds afhankelijker van het buitenland voor onze warmtevoorziening. Met de huidige situatie in Oekraïne en de stijgende energieprijzen is het van groot belang om de energietransitie zorgvuldig en spoedig aan te pakken.

Verduurzamen
Dat we moeten verduurzamen, betekent niet dat we gelijk stoppen met aardgas. Er zijn meer kansen voor verduurzaming, zoals bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of het aanschaffen van zonnepanelen of een warmtepomp. Door alle kansen en mogelijkheden in kaart te brengen, is al een eerste overzicht gemaakt van kansrijke dorpen en wijken om te starten. Per wijk, buurt of dorp worden de behoeften en wensen van de inwoners geïnventariseerd om zo een plan te maken dat past bij deze buurt.

“Toch willen we niet dat mensen gaan wachten met het verduurzamen van hun woning. Zo gaan we ons ook focussen op het verspreiden van informatie: wat doen we al, wat is er mogelijk en welke partners kunnen u helpen met verduurzamen,” aldus wethouder Jurrie Nieboer.

Visie
De Transitievisie Warmte biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en wordt continu geëvalueerd. Het belangrijkste is om het verwarmen van woningen betaalbaar te houden of maken en het wooncomfort te verbeteren.

- advertentie -

“Dit kunnen we doen door eerst de focus te leggen op energiebesparingen, zodat we kansen en ontwikkelingen voor alternatieve warmtevoorzieningen in de toekomst kunnen benutten. Deze Transitievisie Warmte helpt ons richting te geven en benoemd onze uitgangspunten bij het opstellen van de wijkaanpakken,” zegt Jurrie Nieboer.

- advertentie - 

Samen
De komende jaren wordt er een wijkaanpak gemaakt voor iedere wijk, dorp of buurt. Ervaring wordt onder meer gehaald uit het Nieuwborgen.net project, waarbij woningen en gebouwen in Nieuwolda en Wagenborgen energiezuiniger worden gemaakt door over te stappen op groen gas. Bewoners spelen in dit project een belangrijke rol.

Meer informatie
Voor meer informatie over verduurzamen kunt u terecht op de volgende websites: regionaalenergieloket.nl/oldambt, jouwbespaarcoach.com of zosimpelalswat.nl.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button