Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Uitkomsten draagvlakonderzoek input voor plan Zonnepark Westerlee

- advertentie -

Westerlee – Pure Energie en Energie(k) Oldambt hebben een idee voor een zonnepark van 44 hectare in Westerlee. Begin oktober start hiervoor het draagvlakonderzoek Zonnepark Westerlee. Direct omwonenden worden op 7 en 8 oktober thuis geïnterviewd door het betrokken onderzoeksbureau.

- advertentie -

Overige inwoners in een straal van 3 kilometer krijgen rond dezelfde tijd per post een vragenlijst. Pure Energie en Energie(k) Oldambt betrekken de uitkomsten van het onderzoek bij het uitwerken van het plan voor het zonnepark met een werkgroep. Deze werkgroep met omwonenden en maatschappelijke organisaties buigt zich over de uitwerking van het zonnepark-idee waaronder landschappelijke inpassing en hoe de omgeving ook financieel kan profiteren.

Inwoners echt betrekken
Voorzitter van Energie(k) Oldambt Ben Verwey: “Volgens mij zijn we er allemaal van doordrongen dat er meer duurzame energie moet komen. Maar je moet niet zomaar wat neerzetten. Dat moet je met elkaar bedenken. De omgeving moet er voordeel van hebben: landschappelijk, en ook in financieel opzicht. Inwoners, in het bijzonder de mensen die dichtbij wonen, moeten nauw zijn betrokken bij het uitwerken van dit soort plannen. Het draagvlakonderzoek biedt goede input voor deze uitwerking door de werkgroep. Andere inwoners kunnen via de website en nieuwsbrief van het zonnepark op de hoogte blijven. En ze mogen natuurlijk altijd bellen of mailen als ze vragen, ideeën of opmerkingen hebben.”

(lees verder onder de foto)

Foto: ingezonden


Werkgroep met omwonenden

Op twee bijeenkomsten eerder dit jaar hebben zich al omwonenden opgegeven voor de werkgroep. De werkgroep beslist zelf welke onderwerpen ze wil bespreken. Het kan bijvoorbeeld gaan over een mooie landschappelijke inpassing, het verbeteren van de biodiversiteit, hoe de omgeving ook financieel kan profiteren, maar ook over verkeerswerkzaamheden rond de bouw van het zonnepark. Voor een aantal bijeenkomsten van de werkgroep, bijvoorbeeld over landschappelijke inpassing, worden (lokale) experts uitgenodigd.

50% lokaal eigendom

Coöperatie Energie(k) Oldambt, voortgekomen uit de dorpsverenigingen in Oldambt, wil in dit park 50% lokaal eigendom realiseren. Dat wil zeggen dat de helft van het zonnepark in lokale handen komt en dat inwoners kunnen investeren in het zonnepark. De coöperatie wil de inkomsten uit het zonnepark, naast het rendement voor de lokale investeerders, inzetten voor andere lokale duurzame projecten, zoals het isoleren van huizen. Ben Verwey: ”Wij willen dat het zonnepark lokaal echt wat bijdraagt. Wij spelen daar een rol in door als lokale partner, die weet wat er speelt, nauw op te trekken met Pure Energie én door 50% van de financiering te organiseren.”

Past binnen plannen gemeente Oldambt

Het beoogde zonnepark van 44 hectare past binnen de plannen van de gemeente Oldambt om vanuit het Programma Zon en Wind 1.0 tot het jaar 2030 circa 100 hectare zonnepark te realiseren. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. De verwachte productie van het zonnepark is circa 60 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button