Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Regionaal nieuws

Raads- en Statenfractie D66 bezorgd over kwaliteit drinkwater in stad en provincie

- advertentie -

Groningen – Het eindrapport van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 2022 (UPDA) stemt de Groningse gemeenteraadsfractie en de Provinciale Statenfractie van D66 niet gerust. Uit dit rapport blijkt dat het aantal overschrijdingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwaterwingebied Drentsche Aa in 2021 sterk is gestegen. Hierdoor wordt het drinkwater voor de inwoners van Groningen ernstig bedreigd.

- advertentie -

Met name in jaren waarin het in het voorjaar veel regent, lijkt het aantal overschrijdingen toe te nemen. In ogenschouw nemend dat we rekening moeten houden met meer hevige regenbuien in de komende jaren, vindt D66 het belangrijk om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening van Groningen.

Vragen
Daarom stellen de gezamenlijke fracties van D66 in de gemeenteraad van Groningen en de Provinciale Staten vragen aan respectievelijk het college van B&W en Gedeputeerde Staten. Zij willen weten welke acties deze beide colleges op de korte en op de lange termijn gaan uitvoeren om ervoor te zorgen dat de concentraties in het drinkwaterwingebied Drentsche Aa binnen aanvaardbare normen blijven.

Statenlid Jurgen Elshof: “Eén van de conclusies in het rapport luidt dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan de ruimtelijke inrichting van het gebied. Daarom willen we weten of de provincie Groningen hierover overleg heeft met de provincie Drenthe om de noodzaak hiervan voor onze inwoners te benadrukken.”

Raadslid Andrea Poelstra-Bos: “Vijftien procent van onze drinkwatervoorziening komt uit het wingebied Drentsche Aa. Al 140 jaar krijgen we water uit dit gebied en dat willen we graag nog minstens 140 jaar. Daarom is het belangrijk om nu in te grijpen om de drinkwatervoorziening voor onze inwoners veilig te stellen voor nu en in de toekomst.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button