Politiek
Veel gelezen

Geen spreektijd voor goedheiligman over de Hardenberg tijdens begrotingsvergadering

- advertentie -

Winschoten – Voorafgaand aan de begrotingsvergadering woensdagavond in de Halte voor Democratie kwam onverwachts de goedheiligman, namens het actiecomité voor behoud van De Hardenberg, de raadszaal binnenlopen. Maar voordat hij iets kon zeggen greep de voorzitter, burgemeester Cora-Yfke Sikkema, direct in en wees Sinterklaas er op dat er geen spreekrecht was, zoals dat ook al kenbaar was gemaakt.

- advertentie -

Hij mocht op de publieke tribune gaan zitten, of anders de zaal verlaten en dat laatste heeft hij dan ook gedaan. Dit tot grote teleurstelling van het actiecomité.

Wethouder Ger Klein opende deze begrotingsvergadering met een toelichting op de begroting met dat de gemeente trots is op de gepresenteerde cijfers, maar dreigingen zijn er ook. “Door toename van de rijks bijdragen ziet het er voor komend jaar er goed uit, veel beter dan voorgaande jaren. Het geeft lucht om weer te kunnen investeren in de samenleving en om knelpunten op te kunnen lossen. De resultaten voor 2023 €561.000 positief, 2024 1,1 miljoen,2025 1,2 miljoen en het ‘ravijnjaar’ 2026 houden wij nog slechts 26.000 euro over.” aldus de heer Klein.

De huidige bezuinigingen moeten doorgevoerd worden, anders komt de gemeente in 2026 uit in knalrode cijfers, dit valt te lezen in deze begroting.

Armoedebeleid
Wethouder Gert Engelkens ging inzake vragen op het armoedebeleid in de gemeente Oldambt. Hij zei dat het voornamelijk afhangt van het landelijk beleid. “Wat er nu voorligt zijn politieke keuzes. De armoedebestrijdingsmiddelen worden verhoogd naar het niveau van 2019. Ook de middelen richting jeugd-,sport- en cultuurfonds aanzienlijk omhoog gegaan.” Voor de langere termijn zijn ook gelden beschikbaar om projecten te realiseren, om te kijken wat is werkelijk belangrijk voor de inwoners. Ook NPG gelden die de gemeente toegewezen krijgt kunnen hierbij helpen om het armoedebeleid aan te pakken.

Wat betreft het woonplan zei de heer Engelkens het volgende “Er zijn maar liefst 300 woningbouwvergunningen het afgelopen jaar afgegeven, waarvan de helft voor Blauwestad is geweest, 73 in Winschoten en 67 in de omliggende dorpen. “Wij zijn ook met de dorpen in gesprek gegaan, om te kijken wat de meest geschikte locaties zijn voor woningbouw, onder andere in Beerta en Bad Nieuweschans.” zegt de heer Engelkens.

- advertentie -

Nieuwe website
Ook is tijdens deze vergadering bekend gemaakt dat de gemeentelijk website volgende week dinsdag een nieuwe versie krijgt. Deze moet duidelijker zijn, maar vooral gemakkelijker in het zoeken naar onderwerpen.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button