Algemeen

Veilig Verkeer Nederland: “Breng maximumsnelheid op 80 km/uur-wegen terug naar 60 km/uur

- advertentie -

Nederland – Uit cijfers van de politie blijft dat van alle dodelijke verkeersongevallen bijna de helft (41%) plaatsvindt op wegen waar je 60 km/uur en 80 km/uur mag rijden. Dit terwijl deze provinciale wegen slecht 6% van het wegennetwerk in Nederland uitmaken. Een belangrijke factor voor deze ongelukken is dat er in veel gevallen met te hoge snelheid werd gereden, terwijl de wegen niet optimaal veilig zijn ingericht.

- advertentie -

Vorig jaar waren er 578 verkeerdoden te betreuren, waarbij snelheid in veel gevallen een belangrijke oorzaak was. De overheid wilt dit aantal in 2030 halveren. Daarom roepen wij provincies, als wegbeheerder, de verantwoordelijkheid te pakken om zowel infrastructuur als handhaving (van snelheid) te verbeteren op deze wegen.

Wegen niet optimaal veilig ingericht
Naast dat snelheid een belangrijke oorzaak speelt in de verkeersongevallen op provinciale wegen zijn deze wegen over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 centimeter afstand, 80 km/uur gereden mag worden. Onze woordvoerder Rob Stomphorst zei hierover in een interview met BNR: “Er zijn geen uitwijkmogelijkheden als een tegenligger op de verkeerde weghelft komt. Levensgevaarlijk. Beter als op dat soort wegen de snelheid omlaag gaat naar 60 kilometer per uur.”

Om het aantal ongelukken terug te dringen op 60- en 80km/uur-wegen is het verbeteren van de infrastructuur op deze wegen dus ook zeker een belangrijke, effectieve oplossing.

Meer handhaving op snelheid is nodig
Naast een optimaal veilige weginrichting blijft snelheidshandhaving een belangrijk middel om snelheden te reduceren. Handhaving op zowel snelheid als alcoholgebruik is de laatste jaren onder druk komen te staan waardoor de subjectieve pakkans is afgenomen. Zeker op de provinciale wegen wordt minder gecontroleerd.

Onze woordvoerder Rob Stomphorst zei het volgende hierover in een interview met het AD: “Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor buitensporige overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen. Ook BOA’s zouden ingezet kunnen worden om een grotere subjectieve pakkans te creëren.”.

Meedoen is makkelijk
Maar liefst 95% van alle verkeersongevallen ontstaan als gevolg van menselijk falen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat bijna een derde van de dodelijke ongevallen te maken heeft met een te hoge of een niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid. Van het totaal aantal van 8.1 miljoen verkeersboetes in 2022 werden er maar liefst 6.5 miljoen opgelegd voor te hard rijden.

De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid ligt naast de provincie voor wegbeheerder, daarom ook bij alle weggebruikers. Dus bij ons allemaal. Dit kan bijvoorbeeld al door altijd MONO-te rijden, vaker met de fiets naar werk te gaan, je snelheid te minderen en gezamenlijk met jouw buurt in actie te komen voor de verkeersveiligheid. Meedoen is makkelijk!

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button