Algemeen

Stichting MFC de Hardenberg meldt zich opnieuw als koper

- advertentie -

Finsterwolde – Stichting MFC De Hardenberg heeft zich bij de gemeente Oldambt opnieuw gemeld als potentiële koper. “De afgelopen week werden wij op diverse fronten achterhaald door de actualiteit. Aanleiding hiervan is dat wij per toeval in bezit zijn gekomen van de verkoopvoorwaarden voor het sportcomplex de Hardenberg. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de gemeente Oldambt.” aldus de stichting die met het onderstaande bericht kwam.

- advertentie -

In het hele proces zijn deze verkoopvoorwaarden niet eerder met het Stichtingsbestuur gedeeld. Dit is voor het eerst dat de Stichting deze voorwaarden op schrift heeft gezien. Op basis van deze (nieuwe) voorwaarden hebben wij ons plan doorgerekend en herzien. De uitkomst hiervan is voor ons aanleiding geweest om ons vrijdag 14 april jl opnieuw aan te melden als potentiële koper in het huidige verkoopproces. We gaan ervan uit dat we op korte termijn weer met het verkoopteam van de gemeente Oldambt om tafel gaan en we onze hernieuwde interesse kunnen toelichten. Ook willen we graag geïnformeerd worden over de verkoopvoorwaarden en wat deze betekenen.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl (archief)

Draagvlak
Het draagvlak voor het behoud van het sportcomplex was al enorm groot en is de afgelopen periode alleen maar toegenomen. De toename van dit draagvlak is mede te danken aan de inzet van het actie comité “Houd de Hardenberg open.“ Het draagvlak is niet meer alleen vanuit de omliggende dorpen die direct geraakt worden bij sluiting, maar ook veel inwoners uit Winschoten en andere dorpen vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat het zwembad per 1 juli 2023 sluit en het sportcomplex een jaar later. Vanuit buurgemeenten is er ook veel sympathie, ook daar zijn veel kinderen die gebruik maken van het zwemonderwijs op de Hardenberg.

Buiten de steun van inwoners roert de politieke arena zich ook steeds meer. Binnen het provinciehuis Groningen wordt de druk steeds meer opgevoerd voor het behoud van het zwembad en sportcomplex. Tijdens het gasdebat vorige week in de Tweede Kamer werd de dreigende sluiting van het zwembad in Finsterwolde zelfs expliciet benoemd als voorbeeld van afname van leefbaarheid in onze regio.

Winnaars zijn verliezers, die nooit opgeven
De doelstelling van de stichting MFC de Hardenberg is en blijft ongewijzigd, behoud van het zwembad, sporthal en sportcafé. Jong en oud heeft recht op sport en beweging op lokaal niveau, zwemles zonder wachtlijsten van anderhalf jaar en geen verdere afbraak van de leefbaarheid. Voor het bestuur nog steeds voldoende redenen om zich maximaal te blijven inzetten, ondanks alle teleurstellingen en tegenslagen hebben we dit weten om te buigen in een nieuw plan.

- advertentie -

(lees verder onder de foto)

- advertentie - 
Foto: OldambtNu.nl (archief)

Steun stichting MFC de Hardenberg en doneer
Om het zwembad en sportcomplex van de ondergang te redden, is er veel geld nodig. We kunnen helaas geen beroep doen op de financiële middelen van de gemeente Oldambt, ondanks het feit dat enkele verwarmingsketels in het zwembad het al hebben begeven en de andere binnenkort dreigen uit te vallen.
Ook voor het overig achterstallig onderhoud aan het gebouw is geen financiële ruimte vanuit de gemeente Oldambt. Deze week zal gestart worden met een doneeractie op www.mfcdehardenberg.nl

We zullen ook een beroep doen op bedrijven en ondernemers in Oldambt om vriend van de Hardenberg te worden. De eerste contacten hiervoor zijn inmiddels gelegd. Het zal een gecoördineerde actie worden vanuit
de ondernemers. Hier zijn we ontzettend blij mee dat ook ondernemers meedenken en dit voor ons willen oppakken. Dat scheelt ons ontzettend veel tijd, die we hard nodig hebben om heel veel andere zaken te organiseren.

Doneren
Alle donaties worden door subsidieverstrekkers gezien als eigen geld. Dit is belangrijk om aanspraak te kunnen maken op verschillende subsidies. Het is dus van enorm belang om zoveel mogelijk geld op te halen bij de inwoners en ondernemers. Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om een doorstart te kunnen maken, dan garandeert Stichting MFC De Hardenberg dat alle ontvangen gelden juist en tijdig worden teruggestort.

Doneren kan direct en eenvoudig via deze link

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button