Kort nieuws

Verruiming regeling immateriële schade

- advertentie -

Groningen – In april kondigde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een verruiming aan van de regeling voor immateriële schade. Daardoor kunnen meer mensen een vergoeding ontvangen. Om de verruimingsmaatregelen goed te kunnen uitvoeren, is het vanaf 17 juli tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen.

- advertentie -

Het IMG gaat eerst na of de mensen die al een besluit hebben gekregen (ongeveer 70.000) recht hebben op een (hogere) vergoeding. Dat wil het IMG zo snel mogelijk doen, zodat aanvragers weten waar ze recht op hebben. Daarna is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Dat geldt ook voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Nieuwe aanvragen beoordeelt het IMG dan direct met de verruimde regels.

Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld, ontvangen de hoogste vergoeding van € 5.000. Ook worden de vergoedingen binnen huishoudens gelijk getrokken. Deze verruimingsmaatregelen gaan met terugwerkende kracht in.

Verruimingsmaatregelen
Iedereen die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding door de verruimingsmaatregelen krijgt aan het eind van de zomer een brief van het IMG. Daarna wordt het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, maar pas nadat de verruimingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Een verandering in de vergoeding van (één van) de ouders heeft namelijk ook invloed op de vergoeding van het kind.

Voor meer informatie, klik hier.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button