Algemeen

Nieuwe subsidie voor innovatieve landbouwprojecten in Noord-Nederland

- advertentie -

Noord Nederland – Op woensdag 1 mei 2024 gaat een nieuwe subsidieregeling open voor iedereen die een idee heeft voor een nieuw innovatief project in de landbouwsector in Groningen, Drenthe of Fryslân. Het gaat om de regeling Samenwerken aan innovatie Europees Innovatief Partnerschap (EIP) uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-32027. In Groningen heeft de provincie 2 miljoen beschikbaar gesteld voor deze innovatieve projecten.

- advertentie -

De projecten die worden ondersteund met deze subsidie dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktisch klaarmaken van nieuwe concepten, producten of diensten en de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit of het inspelen op maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid staan centraal.

Henk Emmens (gedeputeerde landbouw): “Groningen is een landbouwprovincie en één van pioniers. Samen innoveren en verduurzamen zorgt voor het versterken van de landbouwsector en de regionale economie. Nieuwe verdienmodellen zijn belangrijk voor een toekomstbestendige landbouw en de werkgelegenheid in Groningen. Deze subsidie biedt daarvoor de mogelijkheden.”

EIP
Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen horen bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese Unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Digitale informatiebijeenkomst
Op donderdag 25 april organiseren de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een informatief Teams-uur over de openstelling van de subsidie. Tijdens de Teams-sessie geven vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) informatie over deze subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve landbouwprojecten. Er is zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst ruimte voor vragen. Aanmelden kan via https://web.snn.nl/cn/aq7fx/EIP .

Informatie
Via communicatie@snn.nl kunt u vragen stellen over het Teams-uur van 25 april. Vragen over de subsidie zelf kunt u stellen via plattelandsontwikkeling@snn.nl of tel: 050 – 5224 998.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, terwijl voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button