Algemeen

Overzicht 4 mei herdenkingen in Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Elk jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dit zijn burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.

- advertentie -

Ook in onze gemeente zijn er herdenkingen. Hieronder een overzicht.

Het blijft belangrijk om deze herdenkingen te houden, aangezien er nog altijd elders in de wereld oorlogsgeweld plaatsvindt, waarbij vele oorlogsslachtoffers vallen.

Thema
Het jaarthema van de nationale 4 mei herdenking 2024 is “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.

BAD NIEUWESCHANS
Op zaterdag 4 mei herdenken wij hen, die slachtoffer werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en anderszins. Zij streden voor vrijheid en tegen onderdrukking. Hen willen we eren met een stille omgang, bloemlegging bij graven, herdenkingsplekken, monumenten en een kranslegging bij het monument aan de Voorstraat.

16.00 uur: Namens de Gemeente Oldambt vindt er door het 4-mei comité een bloemlegging plaats bij het monument bij het station.
18.30 uur: Verzamelen bij dorpscentrum ‘De Akkerschans’.
18.40 uur: Vertrek vanaf ‘De Akkerschans’ naar de begraafplaats aan de Rusthoflaan, waar een delegatie basisschoolleerlingen bloemen legt en een moment stilte in acht wordt genomen. Wij wijzen u er op dat de omgang, door naar slachtoffers vernoemde straten, in volkomen stilzwijgen zal worden afgelegd. Hierna terug naar ‘De Akkerschans’.
19.40 uur: Vertrek vanaf ‘De Akkerschans’ naar het monument aan de Voorstraat.
19.40 – 19.45 uur: Klokluiden, Kranslegging
19.45 uur: Samenkomst bij het monument. Krans- en bloemlegging.
20.00 uur: ‘Taptoe’. Gevolgd door twee minuten stilte.
20.02 uur: ‘Wilhelmus’.

Toespraak door de heer Jurrie Nieboer, wethouder gemeente Oldambt. Zang en muziek met medewerking van Schansker Dameskoor en Willem en Ira Frieswijk.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl | De herdenking in 2023 in Bad Nieuweschans

FINSTERWOLDE
19.15 uur
: Verzamelen op de parkeerplaats Hardenberg, Bospad 5, Finsterwolde.
19.40 uur: ‘Stille tocht’ achter de school langs, naar het Monument op de hoek van Kromme Elleboog en Molenstreek.
19.55 uur: Welkomstwoord
19.58 uur: The Last Post (trompet)
20.00 uur:  2 minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus (trompet).
20.04 uur: Gemeentevertegenwoordig(st)er opent met een korte toespraak de kranslegging. Daarop volgen bloemen en overige bijdragen uit het publiek, waaronder die van kinderen van de kc ‘De Bouwsteen’.
20.15 uur: Sluiting. Terugwandelen naar de parkeerplaats. Aansluitend is er gelegenheid na te praten en wat te drinken in de kantine van MFC ‘De Hardenberg’.

MIDWOLDA
Het programma vindt plaats in en om de dorpskerk aan de Hoofdweg in Midwolda. De herdenking begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.45 uur. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is dit jaar bij de herdenking in Midwolda aanwezig.

Om 19.00 uur gaat de dorpskerk open voor de belangstellenden. Zij krijgen bij binnenkomst een programma van de avond en kunnen plaats nemen in de kerkbanken. Om 19.30 uur zal de herdenking worden geopend met een woord van de voorzitter van het comité. Hierna zullen leerlingen van onze scholen gedichten voordragen.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om het oorlogsverhaal van de heer Klungel te vertellen. De heer Klungel heeft een deel van zijn jeugd geleefd ik Midwolda en wil graag een aantal herinneringen uit zijn jeugd in de tijd van oorlog met ons delen.

Even voor 20.00 uur zullen we ons naar buiten verplaatsen. De leerlingen zullen kransen dragen en de belangstellenden kunnen een bloem mee krijgen. Na de taptoe zal er de 2 minuten stilte zijn. Daarna worden de kransen gelegd bij het monument en kunnen de belangstellenden bloemen leggen bij het monument, de graven van bovengenoemde slachtoffers of waar zij maar willen.

Na afloop kan men nog napraten onder het genot van een kopje koffie/thee in de dorpskerk.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl | De herdenking in 2023 in Midwolda

NIEUW BEERTA
19.30 uur
: Verzamelen op parkeerplaats achter de kerk.
19.45 uur: Onder het luiden van de kerkklok start de ‘stille rondgang’ richting het Monument ‘Ongebroken 1940-1945’.
19.53 uur: Krans- en bloem legging.
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte, gevolgd door de Last Post.
20.03 uur: Voorlezen gedichten schoolkinderen obs Beerta en obs Drieborg.
20.06 uur: Toespraak van oud RTV Noord-medewerker, de heer Erik Hulsegge.
20.15 uur: Afsluiting door woordvoerder 4 mei comité Nieuw Beerta.

Na afloop bent u, namens het 4 mei comité, van harte welkom in de kerk alwaar u een kop koffie en/of thee wordt aangeboden. Voor de kinderen is er frisdrank.

NIEUW SCHEEMDA/ ‘T WAAR
Vanaf 19.30 uur wordt iedereen verwacht bij de parkeerplaats van ‘Waarschip’, daarna zullen we gezamenlijk naar het monument lopen. Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil, voorafgegaan door de Last Post en het Wilhelmus zal erna ten gehore worden gebracht.

Mevrouw Anneke Suurling is door de commissie uitgenodigd om te komen spreken. De bloemen worden namens de gemeente gelegd en de krans namens Vereniging Dorpsbelangen. De zes rozen zijn ter nagedachtenis aan de vijf slachtoffers van 14 april 1945 en één ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de oorlogen.

Daarna is er gelegenheid voor de nabestaanden en anderen om hun bloemen te leggen.  Na afloop is in de Leeuwenborg aan de Pastorieweg gelegenheid om nog na te praten.

NIEUWOLDA
19.30 uur: Verzamelen op de parkeerplaats tegenover `t Trefpunt.  Namens de gemeente Oldambt is gemeenteraadslid Tim van Bostelen aanwezig.
19.50 uur: De kerkklok wordt geluid en de stoet vertrekt richting de begraafplaats. Daar leggen we de bloemstukken en krans bij het graf van de omgekomen militairen van de Tweede Wereldoorlog.
19.59 uur: Trompettiste speelt de Last Post.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Trompettiste speelt het eerste couplet van het ‘Wilhelmus’. Daarna worden er eventueel gedichten voorgelezen door leerlingen van obs Letterwies.
20.10 uur: De woordvoerder van het 4-5 mei comité sluit het officiële gedeelte. Iedereen wordt uitgenodigd mee te gaan naar ’t Trefpunt voor een kop koffie/thee en koek (voor de kinderen is er een glas fris).

Daar zal de heer Piet Hein Gerritsma, wonend in Doetinchem, een oorlogsverhaal vertellen. Hij is een zoon van de huisarts die iemand redde uit het neergestorte vliegtuig in Nieuwolda, waarvan de omgekomen militairen in het oorlogsgraf in Nieuwolda zijn begraven.

Er zal tevens een korte toelichting gegeven worden op het in het april te verschijnen boek ‘Een doos vol verdriet’. Het gezicht van het verzet in het Oldambt.

OOSTWOLD
De stille tocht vertrekt om 19.50 uur vanaf de Nederlands Hervormde Kerk. De tocht voert naar het monument op de hoek Klinkerstraat – Huningaweg. Bij het monument vindt om 20.00 uur een korte plechtigheid plaats. Daarna voert de stoet terug naar de Hervormde Kerk.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl | De herdenking in 2023 in Oostwold

SCHEEMDA
18.30 uur: Locatie Scheemder Kerk anno 1515, inloop van de belangstellenden.
18.45 uur: De organist bespeelt het monumentale balustrade pijporgel van de Scheemder Kerk anno 1515
19.00 uur: Welkomstwoord namens de voorzitter van het 4 mei Comité Scheemda, de heer H. van der Wal.

Programma:
• Bijdrage van de in Scheemda opgevangen Oekraïense vluchtelingen
• Herdenkingstoespraak namens de gemeente Oldambt door een gemeenteraadslid
• 1e muzikaal intermezzo
• Voordrachten/gedichten met als onderwerp de 4 mei herdenking door de leerlingen van de
Scheemder basisscholen Annewieke en Futura.
• 2e muzikaal intermezzo
• Vertelling over Scheemder verzetsstrijder Alie Aukes-Roemeling
• Samen zingen we het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus onder muzikale begeleiding van de organist op het balustradepijporgel.

19.45 uur: We verlaten het kerkgebouw onder het orgelspel van de organist om ons buiten op te stellen voor de “Stille Tocht”.
19.52 uur: Aanvang “Stille Tocht” richting het Joodse monument van Scheemda onder klokgelui vanuit de middeleeuwse Scheemder toren.
20.00 uur: “signaal” door trompettist – twee minuten stilte – “taptoe” van de trompettist – iedereen mag kransen en/of bloemen leggen bij het Joodse monument van Scheemda.

De eerste bloemen namens de gemeente Oldambt worden gelegd door de het gemeenteraadslid tezamen met leerlingen van de basisscholen. Ook zal er door de afvaardiging van de in Scheemda opgevangen Oekraïense vluchtelingen een bloemstuk worden gelegd.

20.10 uur: Ter afsluiting van de 4 mei herdenking is er de mogelijkheid gezamenlijk een kopje koffie te drinken, u aangeboden door de gemeente Oldambt, in de achterzaal van Café “De Haven” in Scheemda.

(lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl | De herdenking in 2023 in Scheemda

WESTERLEE
19.30 uur: Verzamelen bij gebouw ‘De Tille’.
19.40 uur: Vertrek ‘stille tocht’ naar de begraafplaats waar koraalmuziek ten gehore wordt gebracht door leden van het muziekkorps ‘Prins Hendrik’.
20.00 uur: 2 minuten stilte.
Aansluitend zal een toespraak worden gehouden door wethouder Ger Klein van de gemeente Oldambt en zullen enkele kinderen van het cbs ‘Het Baken’ een gedicht lezen. Daarna vindt de kranslegging plaats.

20.10 uur: Gepaste muziek door muziekvereniging ‘Prins Hendrik’. Tijdens de muziek is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. De stoet verlaat via de achteruitgang de begraafplaats naar het Monument van 403e Bataljon Infanterie.

Hier zal 1 minuut stilte worden gehouden en wordt er een gedicht voorgedragen, waarbij er gelegenheid is tot het leggen van bloemen bij dit Monument.

20.20 uur: Vertrek naar ‘De Tille’, waar een ieder een kop koffie wordt aangeboden door de stichting 4-5 mei comité Westerlee. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

WINSCHOTEN
18.15 uur: Markpleinkerk open.
18.30-19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Marktpleinkerk met muziek en gedichten, georganiseerd door de Raad van Kerken.
19.00 uur: Joods monument, Venne.

Bert van der Woude zal spreken namens de kerken.

Locoburgemeester Gert Engelkens, legt, samen met Harry Brouwer van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans. Ook andere organisaties en individuen krijgen de gelegenheid hier een krans of bloemen neer te leggen.

19.18 uur: ‘Stille Tocht’. Vertrek van de ‘stille tocht’, onder klokgelui, naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen.

Route: Joods monument – Venne  – Bosstraat  < performance bij  voormalige Joodse synagoge >  Het Boschplein – Garstestraat – spoorwegovergang – Garst – Zuiderveen.

19.57 uur: Monument Zuiderveen
Bij het monument verzorgen scouts, wanneer alle mensen die meelopen in de zwijgende stoet staan opgesteld, de vlagceremonie.

19.59 uur: ‘Taptoe’ door trompettist van ‘De Harmonie’.
20.00 uur: Om 20.00 uur worden 2 minuten stilte in acht genomen, waarna het muziekkorps ‘De Harmonie’ het Nederlandse volkslied speelt. Aansluitend hierop legt locoburgemeester Gert Engelkens, samen met Martin Menger van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans.

Daarna leggen Duitse burgemeesters en andere organisaties een bloemstuk. Korte speech door locoburgemeester Gert Engelkens en voorlezen van gedichten door leerlingen van obs De Kleine Dollard. De plechtigheid wordt besloten met koraalmuziek.

Tijdens het defilé krijgen ook de overige deelnemers de gelegenheid meegebrachte bloemen bij  het monument neer te leggen. Aansluitend lopen de deelnemers aan de ‘stille tocht’ respectvol gezamenlijk terug naar het Marktplein, waar de stoet wordt ontbonden.

Route: Zuiderveen – Garst – spoorwegovergang – Garstestraat – Liefkensstraat – Venne – Marktplein.

In de Marktpleinkerk is er gelegenheid voor een afsluitend kopje koffie.

Foto: OldambtNu.nl | De herdenking in 2023 in Winschoten
Foto: OldambtNu.nl (archief)

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button