Algemeen

Rechter: Leidster kinderopvang KiWi onterecht op staande voet ontslagen

- advertentie -

Scheemda – Kinderopvangorganisatie KiWi heeft een personeelslid onterecht op staande voet ontslagen. Dat heeft de rechter donderdag beslist. Volgens de rechter is het niet de werkneemster die steken heeft laten vallen, maar de organisatie zelf. Dat meldt RTV Noord.

- advertentie -

Op 23 mei stonden de partijen voor de kantonrechter in Groningen. De leidster was 24 januari op staande voet ontslagen, maar had geen idee wat de gronden hiervoor waren. Dat kan kloppen, vindt de rechter, want iedere onderbouwing hiervoor ontbreekt en ontslag op staande voet is dan niet rechtsgeldig.

Billijke vergoeding is niet om te straffen
Een terugkeer naar de organisatie voor de werkneemster is niet meer wenselijk. De verstandhouding is volledig verstoord. Dit wil de leidster ook niet, maar wel een redelijke vergoeding.

Met dat laatste is de rechter het eens. ‘Een toekenning van een billijke vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen. Het is er niet om de werkgever te straffen, maar kan als doel hebben om onjuist handelen richting werknemers voor de toekomst te ontmoedigen’, oordeelt de rechter.

Arbeidsongeschikt
De leidster was sinds 2018 in dienst van KiWi als pedagogisch coach & beleidsmedewerkster. In juni 2022 kwam ze in de ziektewet terecht vanwege overspannenheidsklachten. Een bedrijfsarts oordeelde dat ze volledig arbeidsongeschikt was. Eind 2022 startte ze met haar re-integratie. In januari 2023 kreeg de organisatie een nieuwe directrice. De werkneemster had haar eerste gesprek met deze nieuwe directrice vorig jaar op 20 januari.

In dat eerste gesprek stuurde het nieuwe directielid aan op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens worden in een kort tijdsbestek (27 februari tot 3 april) allerlei maatregelen zoals waarschuwingen en loonsancties genomen tegen de werkneemster. De medewerkster zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag richting collega’s en niet meewerken aan re-integratie.

- advertentie -

App- en mailverkeer
Hiervoor ontbreekt iedere onderbouwing, vindt de rechter. Het app- en mailverkeer dat als bewijs is aangevoerd, is volgens de rechter eveneens onvoldoende om te kunnen spreken van verwijtbaar gedrag door de werkneemster. Tijdens de zitting in mei wilde de directrice hier niet op ingaan. ‘Ik sta in voor de veiligheid van mijn medewerkers en moet hen bescherming geven’, zei ze hierover.

- advertentie - 

‘Maar dat neemt niet weg dat de leidster, die toch ook tot het personeel behoort, daardoor in het duister tast ten aanzien van de aantijgingen aan haar adres en zich daartegen niet kan verweren’, meent de rechter. De mening van de rechter over de oorzaak van de verstoorde arbeidsverhouding was luid en duidelijk.

Op de stoel van de bedrijfsarts

Tot tweemaal toe rapporteerde het UWV dat KiWi onvoldoende aan haar re-integratie inspanning heeft voldaan. De bedrijfsarts gaf aan dat er sprake was van een arbeidsconflict. KiWi verzuimde hierin voortvarend op te treden. Waardoor de leidster onnodig verder onder druk werd gezet. KiWi ging bovendien op de stoel van de bedrijfsarts zitten door te bepalen welke re-integratiestappen moesten worden gezet. Dit rekent de rechter de werkgever zwaar aan.

Volgens de rechter is het niet de werknemer, maar de werkgever die door haar opstelling heeft bijgedragen aan de verstoring van de arbeidsverhouding. Deze gedragingen en de stevige ongefundeerde beschuldigingen die zijn geuit richting de werknemer heeft de rechter meegenomen in de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding.

De totale vergoeding is vastgesteld op bijna 83.000 euro bruto en 5.500 euro netto aan pensioenschade. Tegen deze beslissing kan de kinderopvangorganisatie nog in hoger beroep.

Lees ook:
– Leidster van kinderopvang KiWi vecht ontslag op staande voet aan
– Intimidatie, pesten en dreigen bij ziekmelden: ‘angstcultuur speelt op meer locaties kinderopvang KiWi’
– Verklaring vanuit Kinderopvang KiWi

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button