AlgemeenNieuwsoverzichtPolitiek

‘Geef Stuut de vrijheid om zijn supermarkt op zondag eerder te openen’

Bad Nieuweschans – Op 30 januari vindt in de gemeenteraad besluitvorming plaats over het voorstel van het college om de openingstijden voor supermarkten te verruimen. Het college introduceert een algemene vrijstelling op basis waarvan supermarkten op zondag hun deuren al om tien uur mogen openen, twee uur eerder dan nu het geval is. Maar gelet op de discussie hierover in de raadscommissie is het twijfelachtig of het voorstel zal worden aangenomen. Naast de christelijke partijen, hebben vooral de collegepartijen PvdA en SP hun bedenkingen.

- advertentie - 

Gemeentebelangen Oldambt
Gemeentebelangen Oldambt vindt dat ondernemers ruim baan van het gemeentebestuur moeten krijgen wat betreft de openingstijden. Voorzitter Ger Klein: “Ik heb begrepen dat Bert Stuut van de COOP in Bad Nieuweschans op zondag zijn supermarkt al om acht uur zou willen openen. Wat ons betreft is dit geen enkel probleem. In de voorgestelde regeling is het echter zo dat hiervoor een individuele ontheffing moet worden aangevraagd en dat deze ontheffing alleen voor bijzondere gelegenheden kan worden verleend. U voelt hem al aankomen: hoe groot is de kans dat het college zal oordelen dat hier sprake is van een bijzondere gelegenheid? De kans op vervroegde openstelling acht ik daarom nihil.”

Om zonder meer aan het verzoek van Stuut gehoor te kunnen geven, stelt Gemeentebelangen Oldambt voor om de algemene vrijstelling te verruimen in die zin dat supermarkten op zondag al om acht uur open mogen. Klein: “Het openingstijdstip wordt hiermee gelijkgesteld met het tijdstip dat voor veel supermarkten op doordeweekse dagen geldt. Hiermee is niet alleen Bert Stuut geholpen, maar ook andere supermarkten kunnen indien gewenst eerder open. Omdat niet valt in te zien dat dit de woon- en leefsituatie in de omgeving van de supermarkten op ontoelaatbare wijze zal beïnvloeden, is er wat ons betreft een win-win-situatie. Ik roep de Oldambtster politieke partijen dan ook op om op 30 januari het voorstel in die zin te wijzigen.”

De supermarkt van Stuut is al ongeveer een jaar lang op zondag vanaf tien uur geopend terwijl dit op grond van de huidige regeling pas om twaalf uur mag. Hierom heeft Stuut vorige week vrijdag namens het college te horen gekregen dat hij niet meer op zondag om tien uur open mag zijn. Gemeentebelangen Oldambt hekelt deze gang van zaken. Klein: “De openingstijden op zondag van de COOP in Bad Nieuweschans zijn algemeen bekend. Ook het college was hiervan op de hoogte, had er althans van op de hoogte kunnen zijn. Om dan na een jaar gedogen en nota bene anderhalve week voor de besluitvorming hierover in de gemeenteraad op je strepen te gaan staan, vind ik bizar. Het komt op mij over als ondernemertje pesten. Immers, welk zwaarwegend belang stond eraan in de weg om het besluit van de raad af te wachten? Dit is volgens mij niet de wijze waarop ondernemers tegemoet moeten worden getreden. Dit kan en moet anders.”

Foto: Google Maps
Tekst: Gemeentebelangen Oldambt

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button