AlgemeenGemeente

Minder voortijdige schoolverlaters in Oldambt

Oldambt – Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Oldambt is het afgelopen schooljaar fors gedaald naar 1.16 procent. Concreet gaat het om 36 jongeren.

- advertentie - 

Dit aantal is in Oldambt nog nooit zo laag geweest! Ter illustratie: in het schooljaar 2005-2006 was dit nog 4.1 procent. De daling zich heeft de laatste jaren al ingezet. In 2013-2014 was dit 2,02 % (61 jongeren) en 1,75% in schooljaar 2014-2015 (53 jongeren).

Intensieve samenwerking
De daling is grotendeels toe te schrijven aan de intensieve samenwerking tussen scholen, gemeente en andere partners. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd door de scholen en de gemeente Oldambt (leerlingzaken) om de verzuimende leerling snel in beeld te krijgen. Dit werd en wordt gedaan door deze leerling preventief op school te spreken, om zo ernstiger verzuim te voorkomen.

Lukt het desondanks niet om deze leerling op school te houden, dan blijft de preventiemedewerker voortijdig schoolverlater (RMC) deze jongere stimuleren om alsnog zijn of haar diploma te halen. Deze begeleiding loopt door tot het 23e levensjaar van de jongere.

Trots
De gemeente Oldambt is bijzonder trots op dit resultaat. Zij ziet dit als een stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen, in nauwe samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente. rlaters in Oldambt

- advertentie - 
- advertentie - 
- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button