Algemeen

FNV in hoger beroep tegen SW-bedrijf Synergon

Winschoten – FNV Overheid gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter in de rechtszaak tegen Werkvoorzieningsschap Synergon uit Winschoten.

- advertentie - 

In maart diende deze zaak tegen dit bedrijf dat de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert in Oost-Groningen. FNV eist dat Synergon de werktijdenregeling respecteert en te veel gewerkte uren door SW-medewerkers gaat uitbetalen. Annemarie Ramdas, namens de FNV: ‘Wij vinden dat het vonnis van de rechter niet juist is, bijvoorbeeld diens uitleg van het begrip pauze Daarom leggen we de zaak opnieuw voor aan het Gerechtshof.’ Het is niet bekend hoe lang het hoger beroep gaat duren.

Pauze
Zo’n 80 SW-medewerkers van Synergon, die sinds april 2015 zijn gedetacheerd bij Rensel Metaal, werken sindsdien structureel 2,5 uur per week meer zonder doorbetaling of compensatie in tijd. Bij hun detachering werden de medewerkers verzekerd dat hun dienstverband bij Synergon bleef bestaan en daarmee ook hun rechten en plichten. Ondanks dat vond Rensel Metaal dat de doorbetaalde koffie- en theepauze van de SW’ers van 2 x 14 minuten per dag maar in hun eigen tijd moest. Daarmee dwong het bedrijf de SW’ers vanaf september 2015 langer door te werken om “aan hun uren te komen”.

‘Terzijde geschoven’
Ramdas vervolgt: ‘Afspraken die al jarenlang gelden voor deze groep medewerkers, zijn zonder instemming van de ondernemingsraad zomaar terzijde geschoven. Synergon had toen gewoon voor zijn mensen moeten opkomen en niet mogen zwichten onder de druk van het inlenende bedrijf. Laten we wel wezen, deze werknemers vallen niet voor niets onder de SW. Naar dat sociale aspect is volgens ons helemaal niet gekeken.’

Synergon
Er werken zo’n 1.100 werknemers bij Synergon, waarvan 80 zijn gedetacheerd bij Rensel Metaal in Winschoten. In de overige detacheringssectoren van Synergon worden, zover bekend, wel de pauzeafspraken nageleefd.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button