AlgemeenKort nieuwsRegionaal nieuws

Provincies maken tunnels voor dieren onder A7 en A28

- advertentie -

Groningen – Kanalen en wegen zoals de A7 en de A28 doorsnijden de verschillende natuurgebieden in de provincie Groningen. Ze belemmeren het leefgebied van bijvoorbeeld de otter en de ringslang. De provincie Groningen wil hier wat aan doen. Samen met Europese subsidie en een bijdrage van de provincie Drenthe, wordt er dit jaar 6,5 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van een aantal faunapassages.

- advertentie -

De provincie Groningen wil het bedrag inzetten om zes faunapassages bij rijkswegen en gemeentelijke wegen aan te leggen. Het gaat om de A7, de A28, drie wegen in de gemeente Midden-Groningen en één weg in de gemeente Haren.

Dierentunnels
Faunapassages zorgen er voor dat de natuurgebieden verbonden worden waardoor dieren zich veilig kunnen verplaatsen. De aanleg van de geplande faunatunnels zorgt er voor dat de natuurgebieden de Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en het Roegwold met elkaar in verbinding staan. Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de A7 en A28, werkt mee aan de realisatie van de tunnels.
Voor deze faunapassages is 6,5 miljoen beschikbaar. De helft van de subsidie komt uit een Europees fonds. De provincie Drenthe draagt 0,5 miljoen euro bij voor de passage onder de A28. De resterende 3 miljoen euro draagt de provincie Groningen bij. Groningen en Drenthe zijn hiermee provincies die zelf investeren in de aanleg van dierentunnels onder rijkswegen.

Natuurnetwerk Nederland
Nederland telt veel natuurgebieden, maar deze liggen verspreid over het hele land. Planten en dieren kunnen een ander natuurgebied moeilijk of niet bereiken, waardoor het gevaar bestaat dat ze uitsterven en deze natuurgebieden hun unieke karakter verliezen. De oplossing: natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden zodat dieren en planten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Deze ‘ruggengraat’ van de natuur noemen we het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit grotere en kleinere natuurgebieden. Op veel plaatsen doorkruisen wegen, vaarwegen en spoorlijnen de natuurgebieden of de trekroutes tussen die natuurgebieden. Deze infrastructuur belemmert een veilige verplaatsing van dieren, terwijl uitwisseling tussen gebieden voor gezonde populaties van vitaal belang is. Daarom stimuleert de provincie Groningen het herstel van die natuurlijke trekroutes via de aanleg van ecologische verbindingen.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button