AlgemeenGemeente

Winschoten in de top 3 grootste afname in winkelleegstand

Winschoten – De laatste jaren daalt de leegstand in Nederland gestaag. Op het hoogtepunt stond 7,5% van de winkels leeg. Inmiddels is dat teruggelopen naar 6,8%. Het aantal leegstaande panden in Nederland is daarmee gedaald van bijna 17.000 een paar jaar geleden tot 15.000 nu.
Het centrum van Winschoten in de top 3

- advertentie - 

Het centrum van Winschoten staat op een tweede plaats als we kijken naar terugloop van het aantal leegstaande winkelpanden. In 2015 was dit 21% en nu in 2018 16%, een daling van 5%. Het centrum van Enschede staat op nummer 1 met een daling van 5,9%.

Binnenstad en kernwinkelgebied
Voor we kijken naar een verklaring van de daling, is het goed om een verdeling te maken. We kunnen het centrum van Winschoten onderverdelen in de binnenstad en het kernwinkelgebied. De binnenstad is het gebied binnen het kwadrant Nassaustraat/Stikkerlaan, Beertsterweg/Wilhelminasingel, Stationsweg/Engelkenslaan en Sint Vitusholt.

Het kernwinkelgebied beslaat het Oldambtplein, de Langestraat, Torenstraat (tot aan de Kerkstraat), Vissersdijk, Reivelpassage (’t Rond) en de winkelstrip aan het zuidelijk deel van de Venne. In 2014 stonden er in de binnenstad 91 winkelpanden leeg, in 2018 zijn dit nog 47 panden. In het kernwinkelgebied stonden in 2014 29 panden leeg, in 2018 nog 16. De actuele stand per september 2018 is een leegstand van 13 winkelpanden.

Nieuwe bedrijven
We zien verschillende verklaringen waardoor de leegstand is afgenomen:
– Het opvullen van voormalige winkelpanden door dienstverlenende bedrijven.
– Het uit de markt nemen van winkelpanden door aankoop, sloop en functieaanpassing via het
bestemmingsplan.
– Nieuwe bedrijven vestigen zich in het kernwinkelgebied als gevolg van gerichte acquisitie door de
gemeente in samenwerking met eigenaren en gebruikers.
– Stimulering van verplaatsingen met stimuleringssubsidie.

Het vestigen van nieuwe bedrijven is bijzonder te noemen als we kijken naar andere winkelsteden in Nederland. In het centrum van Winschoten zijn er tot september 2018 al 14 nieuwe ondernemers bij gekomen; 10 in het kernwinkelgebied en 4 in de rest van de binnenstad.


Nu u hier toch bent... Heeft u de OldambtNu.nl app al gedownload op uw telefoon? Zo niet, lees hier meer en download hem snel!
 
- advertentie - 
- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button
Close