AlgemeenNieuwsoverzichtOpinie en verhaal

Column: Grote Schoonmaak

Het virus is nauwelijks uit te roeien. Ik bedoel het virus van de voorjaarsschoonmaak. Halverwege de vorige eeuw was het een serieuze epidemie. In de maand maart kregen alle huisvrouwen de kriebels. Het huis moest op z’n kop. Alles moest van z’n plek. De ernstigste dwangneurose uit de wereldgeschiedenis. Tussen de dames ontspon zich in die tijd een (on)gezonde rivaliteit: “Hoe ver ben jij al?”  Gelukkig is de ernst van de epidemie inmiddels afgezwakt, maar het virus is nog steeds latent aanwezig bij het vrouwelijk deel van de bevolking.

- advertentie - 

“In het kleine slaapkamertje staan de boekenplanken overvol. Zullen we eens kijken of er wat weg kan?”

In al mijn goedheid besloot ik een handje te helpen. Ik begon met plank-1 en boekje-1. Blies het stof eraf en begon te bladeren.

Al snel was mijn interesse gewekt door de inhoud van het boekje. Het ging over de Nederlandse taal. Hoe dat vroeger onderwezen werd op de lagere school. Prachtig om dat allemaal terug te lezen. Urenlang zat ik te genieten van stijlfiguren, grammatica en zinsontleding. Dat je dat allemaal moest leren vroeger. En dan al die afkortingen. Ik zal ze even kort noemen, met een actueel voorbeeldzinnetje geplukt uit de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag.

ott (onvoltooid tegenwoordige tijd) Ik stem
ovt (onvoltooid verleden tijd) Ik stemde
vtt (voltooid tegenwoordige tijd) Ik heb gestemd
vvt (voltooid verleden tijd) Ik had gestemd
ottt (onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd) Ik zal stemmen
ovtt (onvoltooid verleden toekomende tijd) Ik zou stemmen
vttt (voltooid tegenwoordige toekomende tijd) Ik zal gestemd hebben
vvtt (voltooid verleden toekomende tijd) Ik zou gestemd hebben

En dan natuurlijk de gebiedende wijs: Stemt! Gij zult stemmen.

Of de vragende vorm: Stem ik? Heb ik gestemd? Soms vraag je je dat af. Als je tussen een aantal plankjes een hokje op papier aan het inkleuren bent met een rood potlood. Wat doe ik hier? Wat doet mijn stem er eigenlijk toe?

We hebben het plotseling over stemgedrag. Heb ik gestemd? Jazeker, ik heb gestemd. En niet alleen voor de Provincie. Ook voor het Waterschap.

Stemmen zelf is niet verplicht. Dit bleek uit het toch weer lage opkomstpercentage.

Hoe krijgen we het opkomstpercentage omhoog? Gewoon, door de stemplicht weer in te voeren. “Gij zult stemmen!!” Iedereen die níet gestemd heeft krijgt een boete van € 150, dat lijkt me een redelijk bedrag. Meer dan een miljard euro zou dat opleveren. Te innen door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De rijksinkomsten gaan omhoog. Het eigen risico in de zorg kan een stuk omlaag.

Heeft u zich ook zo geërgerd aan dat gedoe met die Eerste Kamer? Iedereen had het erover. De regering gaat op weg naar een minderheid. En hoe moet dat nu? Wat een onzin. U en ik hebben vroeger op school geleerd dat de functie van de Eerste Kamer een bijzondere is. Zij moeten erop toezien dat de wetten uit de Tweede Kamer haalbaar zijn. Dat er geen foutjes in zitten. Ieder lid mag met z’n eigen gezonde verstand voor zichzelf beslissen of hij vóór of tegen een wetsontwerp is. Het is niet de bedoeling dat de Eerste Kamer opnieuw partijpolitiek gaat bedrijven. Dat zou dubbel werk zijn. Dan kun je de Eerste Kamer net zo goed opheffen. En dat is nou inderdaad mijn idee.

Dus wat moeten we doen? Net als in Ierland. De grondwet wijzigen en de Eerste Kamer opheffen. Wat een besparing zou dat opleveren. Opnieuw kan het eigen risico in de zorg een stuk omlaag. Misschien kunnen zelfs de premies omlaag.

Hoe het inmiddels gaat met onze voorjaarsschoonmaak?

Ik heb van boekenplank-1 nog maar één boekje beoordeeld en ik heb besloten dat dit boekje niet weg kan. Binnenkort begin ik met boekje-2 van diezelfde plank-1. Als het de moeite waard is hoort u er van …

Door: Jos Schaafsma

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button