GemeentePolitiek

Portefeuilles voormalig wethouder Swagerman verdeeld

- advertentie -

Oldambt –  De SP is afgelopen woensdag uit het college gestapt. De aanleiding was een voorstel aan de gemeenteraad over hoe de financiële tekorten op te lossen. De SP wil niet bezuinigen, daarom heeft wethouder Kees Swagerman zijn ontslagbrief ingeleverd. Zijn brief is hier volledig te lezen.

- advertentie -

Lees ook: Kees Swagerman dient ontslagbrief in

Grote moeite
“Zoals ik in de afgelopen maanden in diverse college vergaderingen al naar voren heb gebracht, had en heb ik grote moeite met de manier waarop rijksbezuinigingen op de gemeenten worden afgewenteld en onvoldoende worden gecompenseerd.” aldus Swagerman in zijn brief. “Ook heb ik aangegeven dat de manier waarop de financiën voor onze en vele andere gemeenten via het gemeentefonds is geregeld zwaar onvoldoende is. Daarbij komt dat de opstelling van de VNG als zogenaamde belangenbehartiger onze doelen niet dient.”

Portefeuilles
Aangezien elke wethouder zijn eigen portefeuilles heeft wordt dit tijdelijk ondergebracht bij de overige collegeleden.

De portefeuilles financiën, en belastingen en de portefeuilles grondexploitaties en vastgoed worden waargenomen door wethouder Wünker. De portefeuilles P&O, en ICT door burgemeester Cora-Yfke Sikkema. De portefeuilles SW/arbeidsmarktbeleid door wethouder Broekhuizen en de portefeuilles beheer, verkeer en vervoer en water door wethouder Boon. In het kader van het gebiedsgericht werken neemt wethouder Boon als gebiedswethouder de portefeuille van Kees Swagerman over.

Vertrek valt zwaar
“Uiteraard valt het vertrek mij zwaar, immers ik heb met heel veel plezier en inzet dit werk voor deze prachtige gemeente gedaan. Uiteraard samen met onze inwoners, de burgemeester, mijn collega-wethouders, de gemeentesecretaris, de gemeenteraad en onze medewerkers. Ik wens iedereen sterkte bij de komende moeilijke besluitvorming en de uitwerking daarvan!” eindigt Swagerman zijn ontslagbrief.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button