BreakingGemeente

Extra bezuinigingen in 2023 als het Rijk niet met extra geld komt

Oldambt – Als het Rijk niet uiterlijk vanaf het jaar 2023 met extra geld voor de jeugdzorg over de brug komt, moet de gemeente Oldambt € 1,3 miljoen extra bezuinigen.

- advertentie - 

Om preventief toezicht te voorkomen, moet er nog vóór het einde van dit jaar een besluit worden genomen over extra bezuinigingen ad € 1,3 miljoen ingaande 2023. Dat is de uitkomst van het gesprek tussen gemeente Oldambt en de Provincie Groningen. Dit toezicht houdt in dat de provincie iedere uitgave eerst moet goedkeuren en de gemeente de regie op haar begroting kwijtraakt. De gemeente wil deze situatie voorkomen.

Eén van de criteria voor het toezicht is dat uiterlijk het laatste jaar van de meerjarenraming reëel en structureel in evenwicht moet zijn. Dit betekent onder meer dat er in 2023 alleen inkomsten mogen worden geraamd die met enige mate van zekerheid ook zullen worden gerealiseerd. En ook moeten deze inkomsten structureel zijn. Dat wil zeggen dat deze inkomsten vanaf 2023 ieder jaar binnen komen.

Gemeente Oldambt voert, samen met andere gemeenten, een stevige lobby om extra middelen van het Rijk te verkrijgen. De gemeente gaat ervan uit dat, gelet op de berichten uit Den Haag, dat het tekort voor de jeugd voor een (klein) deel wordt gecompenseerd door het Rijk in 2023. Daarom wordt dat deel niet als een structureel tekort gezien en gedekt uit de reserve. De provincie heeft begrip voor deze overweging maar vindt dit onvoldoende omdat in formele zin er nog geen bericht is van het Rijk hierover. Om die reden kan de provincie (nog) niet akkoord gaan met een raming van € 1,3 miljoen extra middelen van het Rijk vanaf 2023.

Afgesproken is dat de gemeente nog voor € 1,3 miljoen andere herstelmaatregelen moet vinden. Het college komt nu met een aanvulling op het herstelplan voor dat bedrag. Hierin zijn maatregelen opgenomen die in 2023 kunnen ingaan als het Rijk tegen die tijd niet met extra middelen over de brug is gekomen. Dit wordt op 16 december in de gemeenteraad besproken.

Uiteraard blijft het college er van uitgaan dat het Rijk met extra geld over de brug komt, zodat deze aanvullende maatregelen niet nodig zijn.

- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button
Open chat
Tip ons!