Algemeen

De mensen van het Ommelander (6): “Nazorg corona in volle gang”

- advertentie -

Scheemda – In de serie ‘De mensen van het Ommelander’ vertellen medewerkers van verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis over hoe hun werk is veranderd ten gevolge van corona. De komende tijd staan op deze plek de verhalen van onze collega’s. Dit keer is het woord aan Elvira Hensema, psychotherapeut op de afdeling Medische Psychologie.

- advertentie -

“Voor onze patiënten, naasten en medewerkers heeft corona vanzelfsprekend een enorme impact gehad. Niet alleen hebben patiënten fysiek een zware klap te verwerken gekregen, waarvan ze moeten herstellen, maar ook mentaal kunnen de gevolgen van de ziekte ernstig zijn. Mensen hebben veel cognitieve en emotionele problemen, klachten overigens die goed te verklaren zijn en horen bij het herstel van COVID-19. Als vakgroep Medische Psychologie hebben wij daarom de handen ineen geslagen met de medisch specialisten en andere betrokken behandelaars en gezamenlijk gekeken hoe we de nazorg voor onze coronapatiënten vorm kunnen geven.

Up-to-date blijven
“De ontwikkeling van nazorg voor deze groep patiënten is natuurlijk nieuw, maar er is wel haast bij geboden. Daarom is het fijn dat er via de website van de Landelijke Vereniging voor Medisch Psychologen (LVMP) veel nieuwe informatie en onderzoeken worden uitgewisseld en bijvoorbeeld webinars worden georganiseerd. We blijven ons inlezen en boeken elke week vooruitgang. Het is heel belangrijk dat we constant up-to-date blijven, nu we te maken hebben met een nog vrijwel onbekende ziekte die de wereld in zijn greep houdt”.

Klachten variëren
“De klachten die mensen overhouden na het doormaken van een COVID-19 besmetting kunnen sterk variëren, zowel in aard als in ernst. Na een ingrijpende IC-opname is het bijvoorbeeld mogelijk dat patiënten een ‘post-Intensive care syndroom’ (PICS) ontwikkelen. Deze patiënten kampen met zowel lichamelijke, cognitieve als psychische problemen en hebben een verminderde kwaliteit van leven. Maar ook moeten we heel specifiek kijken naar de patiënten die langdurig moeten herstellen.

Wat zijn precies hun cognitieve of neuropsychologische klachten (zoals concentratie- en/of geheugenverlies) en zijn die klachten tijdelijk of gaan ze langer duren? Ook mensen die in het ziekenhuisbed nare ervaringen hebben gehad, en bijvoorbeeld hebben meegemaakt dat degene in het bed naast hen plotseling erg verslechterde, kunnen hier psychisch last van ondervinden”.

Aanvullende nazorg
“We vinden het belangrijk om iedereen die opgenomen is geweest op onze IC of de corona-afdeling bij Medische Psychologie terug te zien. Het plan is dat patiënten die op de afdeling hebben gelegen en voor nazorg bij de longarts komen, een combinatieafspraak bij ons krijgen. Andere medisch specialisten die de coronapatiënten terugzien, zoals de revalidatieartsen, kunnen patiënten ook naar ons verwijzen. De IC bood altijd al een mooi nazorgtraject aan patiënten; als dat nodig is kunnen de intensivisten en IC-verpleegkundigen de coronapatiënten alsnog ook naar ons verwijzen. Wij proberen aan te sluiten bij de nazorg op de verschillende afdelingen en daarin aanvullend te zijn. Op deze manier verwachten we goed zicht te krijgen op de uiteenlopende klachten en kunnen wij per patiënt indien nodig een verder behandeltraject adviseren. Als het kan dichtbij huis, maar waar nodig kunnen wij ook een rol blijven spelen. Dit zal in overleg met de patiënt individueel worden bekeken”.

Peer support
“Naast de patiënten zelf hebben ook onze medewerkers dagelijks te ‘dealen’ gehad met de gevolgen van corona. Als arts of verpleegkundige op de IC of de afdeling, maar ook al het andere personeel dat in het ziekenhuis óf thuis werkt. Wij besteden binnen het ziekenhuis daarom sinds afgelopen maart extra aandacht aan laagdrempelige steun en opvang voor collega’s die in deze heftige tijd behoefte hebben aan een luisterend oor. Onze bestaande ‘peer support’ groep – een groep collega’s die hiervoor speciaal is getraind – is uitgebreid met de pychologen van onze vakgroep, de collega’s van het Palliatief Adviesteam en het Medisch maatschappelijk werk.

“In deze tijd waarin er veel gebeurt kan iedereen op zijn eigen manier, in meerdere of mindere mate stress ervaren. Daarom is het belangrijk dat men zijn verhaal kwijt kan bij onze peer supporters. Ook worden onze vele thuiswerkers zeker niet vergeten! Vorige week nog hebben we hen als ziekenhuis een hart onder de riem willen steken door iedereen die thuis werkt een kaartje met een kleine attentie te sturen”.

Telefonisch consult
“Wat door corona verder sterk is veranderd in ons werk, is dat telefonische consulten en binnenkort ook het beeldbellen met patiënten een grote vlucht nemen. Als vakgroep zijn wij hier al langer mee bezig en hebben we al ervaring opgedaan met beeldbellen via het platform Therapieland. Onze patiënten reageren tot dusver positief, omdat ze het gevoel hebben dat beeldbellen persoonlijker is dan een telefonisch consult. Voor mij als behandelaar werkt het ook heel goed, omdat veel communicatie immers verloopt via gezichtsuitdrukkingen en houdingen. Het ziekenhuis is nu bezig om het beeldbellen zelf te faciliteren en in juni gefaseerd te starten met deze mooie medische innovatie. We gaan hier zeker mee door en willen werken vanuit de gedachte: op afstand maar toch dichtbij”.

Blij met start poli’s
“We merken nu al dat een deel van de patiënten de telefonische consulten prefereert boven de afspraken op de poli. Sommigen geven aan er ook op termijn graag mee door te willen gaan, zeker als ze wat verder van het ziekenhuis af wonen. Het scheelt hen op deze manier veel tijd en reiskosten. Toch ben ik blij dat deze week de poliklinieken weer voor 50% zijn opengegaan voor spoed- en semi-spoedpatiënten. Ook de patiënten reageren opgelucht, zij hebben nu het gevoel dat ze ook zelf weer actief met de behandeling aan de slag kunnen. Daarnaast is het fijn dat we behandelingen als EMDR (bij traumaverwerking) en de neuropsychologische onderzoeken weer kunnen opstarten. Die waren tijdens corona volledig stil komen te liggen”.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button