Politiek

Ger Klein: ‘wethouder Boon moet toezegging nakomen’

- advertentie -

Oldambt – In de begrotingsvergadering van 9 november 2020 heeft de raad besloten om te bezuinigen op RTV GO!. In die vergadering heeft Ger Klein, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt, gesteld dat de beschikking die hieraan ten grondslag ligt, gebreken vertoont. Hij heeft het college hierom verzocht een nieuwe beschikking aan de lokale omroep te zenden.

- advertentie -

Toezegging wethouder Boon
Op het verzoek van Ger Klein reageerde wethouder Bard Boon (PvhN) positief, er zou namelijk een nieuwe beschikking naar RTV GO! worden gestuurd. Uit het antwoord op door Gemeentebelangen gestelde vragen blijkt nu dat Boon dit toch niet van plan is. Ger Klein: ,,In het antwoord op onze vragen stelt het college dat de wethouder in de begrotingsvergadering slechts gezegd heeft dat er mogelijk een nieuwe beschikking voor de omroep moet worden afgegeven. De stelling van het college strookt echter totaal niet met de woorden die de wethouder heeft uitgesproken.”

Motie
Om ervoor te zorgen dat de toezegging van Boon alsnog wordt nagekomen dient de fractie van Gemeentebelangen maandag een motie in. In die motie roept de raad het college op om de toegezegde beschikking alsnog naar RTV GO! te zenden.

Ger Klein: ,,De toezegging van de wethouder is glashelder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het zou hierom richting de omroep van onbehoorlijk bestuur getuigen als de toezegging niet wordt nagekomen. De omroep heeft dan de mogelijkheid om eventueel bezwaar en beroep tegen de beschikking aan te tekenen.’’

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button