Politiek

Voorbereiding Tweede Kamerverkiezing verloopt goed

- advertentie -

Landelijk – De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezing verlopen goed. Aan kiezers zijn de stem(plus)passen verstuurd. Uit een tweede meting van onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat de opkomstintentie onder kiezers hoog is. Dat schrijft demissionair minister Ollongren van vandaag in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

- advertentie -

Uit een enquête door het ministerie van BZK onder gemeenten blijkt dat het overgrote deel van de gemeenten voldoende stembureauleden heeft en dat het aantal stemlokalen op peil is.

Minister Ollongren: “Het werk dat iedereen, en in het bijzonder de gemeenten, hebben verzet om de verkiezing ook in deze coronatijd mogelijk te maken is enorm. Met de genomen maatregelen, de inzet van de gemeenten en alle andere betrokken partijen zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem in maart zo veilig mogelijk kan uitbrengen.”

Communicatie en informatie over maatregelen in het stemlokaal
Uit de tweede meting van het onderzoek door I&O Research in opdracht blijkt dat de stemintentie onder kiezers ook in coronatijd stabiel is. 79 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan zeker te gaan stemmen en 13 procent zegt dit waarschijnlijk te gaan doen. Uit het onderzoek blijkt ook dat 92 procent vertrouwen heeft in de genomen maatregelen in het stemlokaal. Daarbij geeft 39 procent aan (zeker) meer informatie te willen over de maatregelen die in het stemlokaal zijn genomen.

Ollongren: “Het is belangrijk dat kiezers zich goed informeren over de maatregelen die we in de stemlokalen treffen en welke extra mogelijkheden zij hebben om bij deze verkiezing hun stem uit te brengen. Zoals de mogelijkheid om veilig in een stemlokaal te stemmen. Dat kan zowel op woensdag 17 maart, als op maandag 15 en dinsdag 16 maart vooral voor risicogroepen. Kiezers die niet naar het stemlokaal kunnen of willen komen, kunnen ook iemand machtigen om voor hen te stemmen. Juist daarom besteden we aan al deze zaken nadrukkelijk aandacht aan in de landelijke publiekscampagne en met aanvullende voorlichting.”

Uitleg voor kiezers van 70+ die per brief willen stemmen
Kiezers die per brief kunnen stemmen ontvangen thuis uitleg over hoe dat gaat. Daarenboven wordt uitleg gegeven via de landelijke publiekscampagne en met specifieke voorlichting via radio, kranten en tijdschriften en via intermediaire organisaties zoals o.a. de ouderenbonden. Voor vragen over briefstemmen kunnen deze kiezers terecht bij de telefoonlijn 0800-1351.. Gebruik maken van de uitleg voorkomt fouten bij het briefstemmen. Kiezers moeten niet vergeten om de stempluspas en het briefstembiljet op te sturen en om daarvoor de voorgeadresseerde retourenvelop te gebruiken. In de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is geregeld dat een niet ondertekende stempluspas geaccepteerd wordt door het briefstembureau. En als het briefstembiljet los in de retourenvelop zit, wordt het briefstembiljet door het briefstembureau in de stembus gestopt. Uiteraard is het onwenselijk als deze zaken worden vergeten, maar dit leidt niet tot een ongeldige stem.

- advertentie -

Stemlokalen en stembureauleden
Op 15, 16 en 17 maart zijn in totaal ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar. Daarmee blijft het aantal stemlokalen op peil ten opzichte van de verkiezing in 2017. Het succes van de landelijke campagne via www.elkestemtelt.nl en de werving door gemeenten zelf heeft ertoe geleid dat in bijna alle gemeente voldoende stembureauleden en tellers beschikbaar zijn. BZK heeft een landelijke reservepool ingericht met stembureauleden en tellers waar gemeenten bij uitval kort voor de verkiezingsdag een beroep op kunnen doen.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button