Politiek

Coalitiebesprekingen tussen PvdA, GBO, PvhN en VVD

- advertentie -

Oldambt – PvdA Oldambt, Gemeentebelangen Oldambt, Partij voor het Noorden en de VVD gaan samen de coalitieonderhandelingen in. Dat is de uitkomst van het advies van informateur Geert-Jan ten Brink dat in opdracht van de PvdA Oldambt is opgesteld. Gert Engelkens (PvdA) en Ger Klein (GBO), worden de formateurs.

- advertentie -

Gert Engelkens licht toe: “We zijn het als PvdA eens met de conclusie van de informateur dat dit de meest voor de hand liggende en meest kansrijke combinatie is. Door voor een coalitie met 13 zetels te gaan, geven we ruimte aan de oppositiepartijen om te werken aan een goede bestuurscultuur.” Ger Klein vult aan: “Ook wij zijn blij met deze uitkomst en we zien er naar uit om met deze vier partijen aan solide college te werken.” Na het weekend starten de coalitieonderhandelingen.

Advies informateur Geert-Jan ten Brink
Informateur Geert-Jan ten Brink sprak de afgelopen periode met alle fracties in de gemeenteraad en leverde vandaag een rapport op met zijn bevindingen. Naast een toelichting op zijn advies aan de PvdA om de coalitieonderhandelingen aan te gaan met Gemeentebelangen Oldambt, Partij voor het Noorden en de VVD, geeft hij in zijn rapport inzage in de belangrijkste gespreksonderwerpen uit de gesprekken met de partijen.

Werken aan andere bestuurscultuur
Behalve de coalitievorming, waren bijvoorbeeld de opkomst bij de verkiezingen en de financiële positie van de gemeente, onderwerp van gesprek. Veel fracties bleken bovendien behoefte te hebben om samen te werken aan een andere bestuurscultuur.

Mede daarom adviseert de informateur om niet met vijf, maar met vier partijen een coalitie te vormen. Dit biedt ruimte aan de overige partijen in de Raad om volop de dialoog met het college te voeren over voorgestelde besluiten.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button