Economie

Huisartsenpraktijk Elting-Wartan in Gezondheidscentrum Emmaheerdt

- advertentie -

Winschoten – Het voormalige schoolgebouw van de Oude LTS Winschoten, tegenwoordig ‘Emmaheerdt’ geheten, in het centrum van Winschoten, heeft de afgelopen jaren een nieuwe bestemming gekregen. Op de eerste en tweede verdieping is sinds anderhalf jaar zorginstelling Oosterlengte gevestigd, en op de begane grond wordt in fases Gezondheidscentrum Emmaheerdt gerealiseerd.

- advertentie -

In het voorjaar hebben Fysiotherapie Beweegcentrum Winschoten, Bekkenfysiotherapie Pelvicum, Mentaal Beter (ggz), Opdidakt, Voetzorg Van Maanen en Logopedie Oldambt hun deuren in het gezondheidscentrum geopend en op 1 oktober verhuist Huisartsenpraktijk Elting-Wartan van de Vissersdijk naar Gezondheidscentrum Emmaheerdt. Eind van dit jaar en in 2023 volgen meer disciplines, waaronder een apotheek.

Gezondheidscentrum
Het gebouw is in eigendom van Aedifica, een beursgenoteerde Belgische zorgvastgoedonderneming, die de begane grond ten behoeve van het gezondheidscentrum verhuurt aan een coöperatie, waarvan de betrokken zorgverleners lid (kunnen) worden. Zo houden de zorgverleners maximaal grip op de exploitatie van het gezondheidscentrum en de positie die het gaat innemen in de Oldambtster gemeenschap.

Voorwaarde voor het huren van ruimte in het gezondheidscentrum is dan ook dat er optimaal wordt samengewerkt, zodat de zorgverleners gezamenlijk op de kortst mogelijk haalbare termijn kunnen voldoen aan de zogenoemde quadruple aim: betere gezondheid van de bevolking, betere ervaren kwaliteit van zorg, beheersbaar houden van de kosten en het verhogen van het werkplezier van de professionals. In onze samenleving breed gedragen uitdagende doelstellingen.

Samenwerken
De initiatiefnemers van Gezondheidscentrum Emmaheerdt, te weten fysiotherapeuten Marja Mulder en John Schaap, huisarts Anna Elting en zorgconsultant Bart Doornbusch, zetten zich in om zo optimaal mogelijk de randvoorwaarden te scheppen voor het halen van de doelstellingen. Samenwerken en samen bouwen aan gezondheid is het gemakkelijkst wanneer de betrokken zorgverleners samen onder één dak gevestigd zijn en zich open stellen voor het creëren van dagelijkse contactmomenten.

Het beleid van het gezondheidscentrum is er op gericht dat de inwoners van Oldambt de juiste (zorg)professionals en de (zorg)professionals elkaar gemakkelijk weten te vinden. Daarvoor zal in en vanuit het Gezondheidscentrum ook de samenwerking worden opgezet met overige dienstverleners in zorg en welzijn die niet in Gezondheidscentrum Emmaheerdt gevestigd zijn. Door goed samen te werken ontstaat er een schat aan kennis en ervaring om de inwoners van Oldambt maximaal te ondersteunen bij klachten en ziekte en ook bij gezondheid en zelfredzaamheid.

Opening
Per 1 oktober opent Huisarts Anna Elting-Wartan samen met haar doktersassistentes en praktijkondersteuners de deuren van hun nieuwe vestiging in Gezondheidscentrum Emmaheerdt. Huisarts Elting-Wartan is de enige solopraktijkhouder in Winschoten, naast de Huisartsengroepspraktijk en Arts & Zorg. Solopraktijkhouder zijn betekent niet solistisch werken.

Aan de Vissersdijk werkten de huisarts en haar medewerkers al samen met diverse disciplines. Vanaf 1 oktober zal de huisartsenpraktijk vol inzetten op de zo gewenste integrale, multidisciplinaire samenwerking. Samen met andere disciplines in en buiten het gezondheidscentrum zullen huisarts Elting-Wartan en haar praktijkmedewerkers samen met de andere disciplines in Gezondheidscentrum Emmaheerdt de zorg- en dienstverlening optimaal organiseren, met niet alleen aandacht voor de ziekte van de patiënt, maar vooral ook voor de gezondheid van de inwoner.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button