Politiek

Provincie Groningen heeft in 2021 ruim 369 miljoen te besteden

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen heeft in 2021 ruim 369 miljoen euro te besteden. Dat is voldoende om de beleidsdoelen van Gedeputeerde Staten te kunnen uitvoeren. Net als in 2020 zijn klimaatmaatregelen en verduurzaming in de landbouw, industrie, energie en mobiliteit de rode draad in de begroting. Vanwege de financiële onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, bevat de begroting geen nieuwe beleidsvoorstellen. Op 11 november besluiten Provinciale Staten definitief waar het geld naartoe gaat.

- advertentie -

Ruim 43% van de uitgaven (159 miljoen) gaat naar het verbeteren van onze bereikbaarheid. Daarbij ligt de prioriteit op het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers met de aanleg van onder andere doorfietsroutes en verkeersveilige fietspaden. Ook trekt het college 11,5 miljoen uit voor de ondersteuning van bedrijven, sociale en culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De maatregelen zijn gericht op de korte en (middel)lange termijn. Ze moeten de welvaart en leefbaarheid in de provincie Groningen zo veel mogelijk herstellen en behouden.

Onvermijdelijk
De Begroting 2021 is geschreven in een onzekere tijd. Gedeputeerde financiën IJzebrand Rijzebol licht toe: “De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog niet in te schatten. Hierdoor kunnen we ook bij deze begroting geen volledig beeld geven wat covid-19 betekent voor het provinciaal beleid en wat de financiële effecten zijn. Daarom zijn we terughoudend met nieuwe plannen. In deze begroting staan alleen voorstellen die op grond van eerder gemaakte afspraken onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. Maar ondanks alle onzekerheden zien wij in de begroting voldoende mogelijkheden om onze ambities tot uitvoering te brengen. Zo stellen wij nog in het najaar van 2020 een aantal uitvoeringsprogramma’s vast op het gebied van economie en arbeidsmarkt (Groningen@Work), vrijetijdsbeleid en cultuur.”

Motorrijtuigenbelasting
De jaarlijkse indexering van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting bedraagt 1,5 procent. Voor 2021 komt dit neer op een gemiddelde stijging van de jaarlijkse opcenten met 3,45 euro per auto.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button