Politiek

ChristenUnie: aandacht voor het Noorden

- advertentie -

Groningen – De ChristenUnie wil meer aandacht voor de regio. Daarom presenteert Kamerlid Stieneke van der Graaf vandaag het plan voor het Noorden. In het plan staan gerichte maatregelen en investeringen voor Groningen, Friesland en Drenthe.

- advertentie -

Zo moet het Noorden koploper blijven in de energietransitie, gaan we door met de regiodeals, en moet de Friese taal grondwettelijk verankerd worden in de grondwet. Daarnaast wil de ChristenUnie 100 miljoen investeren in een fonds voor de samenleving. Dit fonds kan gebruikt worden om bijvoorbeeld lokale burgerinitiatieven, ontmoetingsplekken en vrijwilligersloketten te ondersteunen.

ChristenUnie Kamerlid Stieneke van der Graaf heeft een groot hart voor de regio en is blij dit plan te presenteren. “De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio. In de afgelopen jaren heb ik mij vanuit de Kamer ingezet voor een sterke regio.  En dat is nodig, want door krimp, vergrijzing of eenzijdige focus op de Randstad krijgen regio’s niet altijd de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Soms gaat het echt mis, in mijn eigen provincie Groningen zie ik de scheuren in het vertrouwen tussen overheid en mensen als gevolg van de gaswinning en het uitblijven van herstel, door schadeafhandeling en versterking. De ChristenUnie wil recht doen aan de regio en kiezen voor wat écht telt. Zo willen we dat Groningen koploper wordt in de overgang naar schone energie en werken aan toekomstperspectief. Werken aan herstel, schadeafhandeling en versterking is blijvend nodig, en er moet structureel geld komen voor geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.”

Onlangs schreef Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat het toekomstperspectief voor grensstreken en de noordelijke provincies in het geding is. Jongeren trekken weg en de bedrijvigheid verdwijnt. Deze ontwikkeling is zorgelijk en vraagt om een concrete aanpak. Stieneke van der Graaf: “Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio. Daarom presenteert de ChristenUnie dit plan met gerichte investeringen en maatregelen.  Zodat het wonen, werken en opgroeien ook voor volgende generaties goed is.”

In het plan voor het Noorden pleit de ChristenUnie onder andere voor eén overheidsloket voor kwetsbare burgers en goede verbindingen en kortere reistijden tussen de Randstad en Noord-Nederland. Voor extra geld voor de gemeenten voor hun taken op het gebied van zorg en voor gerichte investeringen in regionale werkgelegenheid. Met een regiotoets moet bij nieuw beleid in kaart wordt gebracht wat negatieve gevolgen kunnen zijn voor krimp- en grensregio’s en hoe dat kan worden opgelost. Ook wil de partij dat er een fonds komt om de lokale en regionale journalistiek te versterken en dat er meer ruimte komt bij de NPO voor regionale programmering.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button