Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Politiek

GBO: Geen nieuwe zoutboringen zonder deugdelijk plan voor het afsluiten van de bestaande zoutputten

- advertentie -

Oldambt – In de driehoek Winschoten, Westerlee en Heiligerlee wordt al zestig jaar zout gewonnen. Omdat deze zoutputten leegraken, denkt zoutwinningsbedrijf Nobian na over het aanleggen van nieuwe putten in dat gebied. Gemeentebelangen Oldambt (GBO) wil dat er eerst zekerheid komt over het veilig afsluiten van de bestaande zoutputten voordat eventueel nieuwe putten worden aangelegd.

- advertentie -

Veilig afsluiten bestaande zoutputten
Over de eventuele nieuwe zoutputten is al de nodige onrust ontstaan. Zo vrezen leden van Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen voor schadelijke gevolgen van nieuwe zoutwinning.

Fractievoorzitter Ger Klein van GBO: “Die onrust en zorgen moeten we uiterst serieus nemen. En ons standpunt is simpel: zolang er geen zekerheid is over het veilig afsluiten van de bestaande zoutputten, mag de minister van EZK niet instemmen met een plan voor de aanleg van nieuwe putten. De veiligheid van omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen kan dan immers niet worden geborgd. Om nog maar te zwijgen over de nadelige gevolgen die de nieuwe putten voor de natuur kunnen hebben. Wij hebben het college gevraagd om ons standpunt schriftelijk aan de minister kenbaar te maken.”

Adviesrecht gemeente
Mocht de minister toch een plan voor de aanleg van nieuwe zoutputten in procedure brengen, dan vindt GBO dat de gemeente gebruik moet maken van haar adviesrecht.

Klein: “Op grond van de Mijnbouwwet is de minister verplicht om het college in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over een plan voor het slaan van nieuwe putten. Wij hebben het college verzocht om in dat geval van deze gelegenheid gebruik te maken en daarbij samen te werken met gedeputeerde staten van Groningen. En wat ons betreft wordt Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen daar ook bij betrokken. Dan kunnen we samen een vuist richting de minister maken.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button