Politiek

UPDATE: VCP dient motie in: Subsidieverlening aan de stichting Veteranenhuis Winschoten

- advertentie -

Winschoten – Het veteranenhuis in Oldambt bestaat al een tiental jaren. Ze zijn hun activiteiten begonnen aan de Grintweg in Winschoten. Noodgedwongen moesten zij het pand verlaten omdat de eigenaar van de opstallen ze in de verkoop had gezet. Zij hebben hun activiteiten voortgezet aan de Mauritsstraat nummer 3 te Winschoten.

- advertentie -

Het veteranenhuis hoort maatschappelijk eigenlijk nergens bij, maar voorziet wel in een behoefte. De problemen doen zich vooral voor op financieel gebied. De aanleiding van deze motie is, om de zorg voor die financiële problemen te verlichten.

Zij zijn afhankelijk van donaties, giften en de verkoop van koffie, thee en etenswaren. Echter zijn de inkomsten niet volledig kostendekkend, waardoor elk jaar een tekort is in de begroting. Meerdere keren hebben ze gebalanceerd op het randje van sluiting, maar door particuliere giften hebben ze toch de mogelijkheid om deze voorziening in stand te houden.

Nederland zendt al decennia lang zijn legeronderdelen uit op vredesmissies vooral in het kader van VN resoluties. Denk hierbij vooral aan Libanon, Bosnië en veel Afrikaanse landen. Veel van deze manschappen hebben in die landen situaties meegemaakt die mensonterend zijn. Velen van hen kampen als nasleep van bovenstaande met geestelijke problemen die in hun maatschappelijk functioneren belemmeren om weer mee te doen in onze samenleving. Velen van hen hebben baat bij het samenzijn van gelijkgestemden.

Het veteranenhuis in Winschoten is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor veteranen en geïnteresseerden waar, indien nodig, doorverwijzing mogelijk is naar de juiste instanties. Tevens verzorgen zij voorlichtingen op het middelbaar onderwijs en verstrekken ze informatie aan jonge mensen die het leger in willen en het veteranenhuis binnen wandelen.

Het veteranenhuis is tevens een rust en praatplek om de spanningen ten gevolge van PTSS bespreekbaar te maken wat soms niet lukt in de huiselijke omgeving.

- advertentie -

Tevens is het veteranenhuis in Oldambt de enige voorziening in de noordelijke helft van het land. De dichtstbijzijnde gelegenheid is in Utrecht, dus bijna onbereikbaar. Door er als gemeente Oldambt er voor te zorgen dat deze voorziening blijft bestaan voor nu en voor de toekomst. De financiële onzekerheid die elke keer boven hun hoofd hangt geeft veel veel onrust. Als raad van de gemeente Oldambt kunnen wij ervoor zorgen om een gedeelte van die onrust weg te nemen door hun jaarlijks een subsidie toe te kennen van €8000,00.

- advertentie - 

De stichting Veteranenhuis Winschoten is een stichting zonder winstoogmerk en zal dus het ontbrekende bedrag om de begroting rond te krijgen zelf moeten zorgen voor de ontbrekende financiën. Zij zal dus ook jaarlijks financiële verantwoording af leggen aan de subsidieverstrekker. Dekking voor dit bedrag kan worden gevonden in de post onvoorzien structureel die in de begroting 2022 is opgenomen.

UPDATE: De bedoelde motie wordt ingetrokken en na het reces medio september opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button