Politiek

Ger Klein: ‘Gemeenteraad geen sluitstuk in verdeling NPG-geld’

- advertentie -

Oldambt – Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) komt geld naar Oldambt. De gemeente heeft inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om door het invullen van een vragenlijst input te leveren over de verdeling van het beschikbaar gestelde geld. Op 7 augustus 2020 maakte burgemeester Cora-Yfke Sikkema in een persbericht de uitkomsten van de vragenlijst bekend. Gemeentebelangen Oldambt laakt de wijze waarop met de verdeling van NPG-geld wordt omgegaan.

- advertentie -

Vragenlijst
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Laat ik vooropstellen dat ik verheugd ben over het feit dat meer dan 800 mensen de vragenlijst hebben ingevuld. Dat geeft blijk van betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente. Waar ik echter niet over te spreken ben, is de wijze waarop het college de gemeenteraad bij de verdeling van NPG-geld betrekt. Zo heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld geen invloed gehad op de inhoud van de vragenlijst, de raad heeft niet kunnen meedenken over de thema’s die daarin aan de orde hadden moeten komen.”

Gemeenteraad geen sluitstuk
In het persbericht van 7 augustus geeft Sikkema aan dat met alle input het Lokaal Programma wordt opgesteld en dat dit programma daarna ter goedkeuring naar het bestuur van het Nationaal Programma Groningen wordt gestuurd.

Lees ook: Oldambtsters investeren NPG-geld het liefst in de jeugd

Ger Klein: ,,Volgens Sikkema is pas daarna de gemeenteraad aan zet door het Lokaal Programma vast te stellen. Deze volgorde bevalt ons echter voor geen meter. Wij vinden dat de gemeenteraad eerder in positie moet worden gebracht, namelijk vóórdat het Lokaal Programma ter goedkeuring naar het NPG wordt gestuurd. Dit doet meer recht aan de rol van de gemeenteraad en maakt het Lokaal Programma democratischer omdat er op een eerder moment politieke invloed is.” Klein vervolgt: ,,Het is al vaker voorgekomen dat het college de rol van de gemeenteraad marginaliseert, denk bijvoorbeeld aan de aankoop van het St. Lucas Ziekenhuis en de positie van Pekela in de herindelingsdiscussie. Dit moet afgelopen zijn. De gemeenteraad mag niet langer een sluitstuk in het besluitvormingsproces zijn.”

Verzoek aan college
Gemeentebelangen heeft het college verzocht om het Lokaal Programma eerst in concept – als discussiestuk – aan de gemeenteraad voor te leggen en vervolgens met de gemeenteraad te bespreken. Pas daarna is, wat Gemeentebelangen betreft, doorzending aan het NPG aan de orde. Gemeentebelangen verwacht dat het college binnen enkele weken op het verzoek reageert.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button