Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Politiek

Gemeentebelangen Oldambt wil geen coalitie- maar een raadsakkoord

- advertentie -

Oldambt  – Als het aan Gemeentebelangen Oldambt ligt, gaat de nieuwe gemeenteraad in Oldambt met een raadsakkoord werken. Dit akkoord is bedoeld om onderwerpen te agenderen die door de gehele raad gedragen worden. Het raadsakkoord moet het traditionele coalitieakkoord vervangen.

- advertentie -

In Nederland werken meer dan vijftig gemeenten met een raadsakkoord. Doel is om oppositie- én coalitiepartijen onderwerpen en ambities voor de komende jaren op de politieke agenda te laten zetten. Ook moet het bijdragen aan meer dualisme in de gemeenteraad.

Met de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en de daarop volgende collegevorming in aantocht, is het nu tijd om na te denken hoe de nieuwe raad wil gaan werken.

Huidige situatie
Tot nu toe is het in Oldambt gebruikelijk om het inhoudelijke resultaat van de vorming van een college vast te leggen in een coalitieakkoord. Dit is een document van de collegepartijen en bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het college voor de komende bestuursperiode. Het werken met een coalitieakkoord leidt in het algemeen tot de klassieke structuur van een vaste coalitie en een vaste oppositie. Hierdoor heeft de oppositie weinig in de politiek-bestuurlijke melk te brokkelen. Bovendien werkt een coalitieakkoord vaak polariserend.

Waarom een raadsakkoord?
Er zijn allerlei redenen om met een raadsakkoord te starten. Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Oldambt (GBO) Ger Klein: ,,We willen graag op een andere manier samenwerken, een manier die niet polariseert, maar raadsfracties juist verbindt. Een raadsakkoord kan daar een goed instrument voor zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld met elkaar afspreken welke onderwerpen we de komende raadsperiode op de politieke agenda willen zetten en wat we als gemeenteraad willen bereiken. Bijkomend voordeel van een raadsakkoord is dat de positie van het college minder dominant wordt, dat je ook als coalitiepartij kritisch kunt zijn ten opzichte van het eigen college.’’

De vraag of het politieke debat door een raadsakkoord wordt doodgeslagen beantwoordt Klein ontkennend. ,,In het akkoord wordt vooral antwoord gegeven op de ‘wat-vraag’, dus wat we als raad willen bereiken. Daarna kan de ‘hoe-vraag’ worden uitgewerkt door in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze uitwerking biedt volgens mij voldoende ruimte voor inhoudelijke debatten. Bovendien is er natuurlijk niets op tegen om in het raadsakkoord politieke meningsverschillen te benoemen. Kortom: politiek wordt in Oldambt echt niet saai hoor.’’

Hopen op draagvlak
Een raadsakkoord is pas een raadsakkoord als alle of bijna alle raadsfracties ermee instemmen. Klein: ,,Zodra bekend is uit welke fracties de raad gaat bestaan, zullen we ze vragen of ze een raadsakkoord zien zitten. Mocht blijken dat meerdere fracties niet mee willen doen, dan is het ‘einde oefening’. We hopen echter dat het niet zover komt en dat er voldoende draagvlak voor een dergelijk akkoord is.’’

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button